Aplikácie backtrackingu

Riešenie hlavolamov:

 • Sudoku, hľadanie cesty v bludisku, krížovky, scrabble

Parsovanie:

 • Chceme zistiť, či je zápis platný pre daný programovací jazyk.

Riadenie robotov (agentov):

- Markovovský rozhodovací proces (MDP)
- V každom stave je množina možných akcií.
- Ako vybrať takú postupnosť akcií aby sme dosiahli želaný konečný stav?

Rozvrhovanie:

- Ako priradiť študentov do rozvrhových jednotiek tak, aby bola dodržanbá kapacita miestnosti a aby každý mal správne navrhnutý rozvrh?
- Ako priradiť stavebné stroje na stavby tak, aby sa dodržali postupy a termíny?

Príklad na problém rozvrhovania:

Máme A strojov, B stavieb a C dní.

Je daná množina obmedzení:

Pre každú stavbu je potrebná množina strojov A(n)

 • napr. stavba a vyžaduje bager a žeriav.

Niektoré stroje vyžadujú použitie iných strojov.

- napr. pred bagrom je potrebné použiť buldozér.

Naplánujte využitie strojov na ďalší mesiac.

Riešenie pomocou programovania s obmedzeniami:

Constraint programming

Backtracking

Programátorská technika na riešenie kombinátorických úloh s obmedzeniami

 • Máme danú množinu množných riešení
 • Hľadáme správne riešenie

Naivné prehľadávanie

 1. Postupne generuj všetky možné riešenia
 2. Over či je riešenie vhodné.
 3. Ak je riešenie vhodné, skonči. Inak pokračuj.

Backtracking

 • Rekurzívny algoritmus
 • Je definované finálne riešenie.
 • Je definované čiastkové riešenie.
 • Vieme povedať či čiastkové riešenie vedie k finálnemu riešeniu alebo nie.

KLasický šachový príklad: 8 kráľovien

 • Máme šachovnicu 8x8 štvorcov a 8 kráľovien.
 • Umiestnite 8 kráľovien tak, aby žiadna kráľovná neohrozila inú.
 • Kráľovná vie ohroziť inú po stranách a po diagonálach po celej šachovnici.

Klasický šachový príklad: 8 kráľovien

Finálne riešenie:

 • 8 kráľovien tak, aby žiadna kráľovná neohrozila inú.

Čiastkové riešenie:

 • niekoľko kráľovien tak, aby žiadna kráľovná neohrozila inú.
 • neplatné, ak je niektorá kráľovná v ohrození.

Naivné riešenie (hrubou silou)

 • Generuj všetky možné umiestnenia kráľovien.
 • Ak je umiestnenie dobré, skonči

Čiastkové riešenie

 • Šachovnica má štvorcový tvar.
 • Každý štvorček šachovnice môže byť prázdny alebo obsadený.
 • V jednom stĺpci môže byť iba jedna kráľovná.

Backtracking riešenie


i = 1

BACKTRACK(pre stĺpec i)
Ak i == 9 skonči lebo finálne riešenie sme našli.
for n=1 do 8
  Umiestni i-tú kráľovnú do n-tého riadka a i-tého stĺpca.
  Ak nie je kráľovná ohrozená,
    BACKTRACK(i+1)
    ak čiastkové riešenie existuje, ukonči.
  Inak zdvihni kráľovnú 
pokračuj ďalším n
ukonči, čiastkové riešenie neexistuje.

Pomocné funkcie pre BT riešenia

 • Zisti či je pridanie je i-tá kráľovná na n-tej pozícii ohrozená
 • Vypíš šachovnicu.

Bibliografia

 • Helsgaun, Keld. "CBack: a simple tool for backtrack programming in C." Software: Practice and Experience 25.8 (1995): 905-934.
 • Steven S. Kiena: The Algorithm Design Manual, p. 231
 • https://en.wikipedia.org/wiki/Backtracking
 • https://www.geeksforgeeks.org/backtracking-algorithms/
Reload?