Kompresné alogritmy

 • Lempel Ziv 77 a 78
 • Run Length Encoding

Kompresia

Vstup:: Sekvencia symbolov Výstup:: Kratšia sekvencia symbolov, ktorá vyjadruje pôvodnú sekvenciu

Entropia

 • Miera maximálnej možnej kompresie v bitoch
 • Vypočíta sa z početnosti (frekvencie symbolov)

Kompresia ASCII Art

 • Obsahuje veľa medzier za sebou

Aardvark

[https://www.asciiart.eu/animals/aardvarks](Art by Horroroso)

          _,,......_
         ,-'     `'--.
       ,-' _       '-.
   (`.  ,'  , `-.       `.
   \ \ -  / )  \        \
    `\`-^^^, )/   |   /     :
     )^ ^ ^V/      /     '.
     |   )      |      `.
     9  9 /,--,\  |._:`     .._`.
     |  /  / `. \  `.   (  `.`.
     |  / \ \  \ \   `--\  )  `.`.___
-hrr-  .;;./ '  )  '  )    ///'    `-"'
    `--'  7//\  ///\

Run Length Encoding

 • kompresia ikon a jednoduchých bitmapovýćh obrázkov.
 • kompresia ASCII artu :-)

Run Length Encoding

 • Reťazec kóduje ako počet opakovaní symbolu v minulosti.
 • Kódové slovo je dvojica: symbol, počet opakovaní

Run Length Encoding

 • Zober symbol
 • Spočítaj počet jeho výskytov za sebou
 • Zapíš počet výskytov
 • Zapíš symbol

Run Length Encoding Príklad

WWWWWWWWWWWWBWWWWWWWWWWWWBBBWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWBWWWWWWWWWWWWWW

12W1B12W3B24W1B14W

Kompresia pomocou slovníka

 • V dátach identifikujeme často opakujúce sa časti
 • Zakódujeme ich a zostavíme slovník
 • Slovník sa vytvára počas behu algoritmu, nie je známy dopredu.

Lempel Ziv 77

http://www.stringology.org/DataCompression/lz77/index_en.html

Podľa wiki:

 • Kódové slovo je trojica: posunutie, dĺžka, ďalší znak.
 • Kóduje sa výskyt reťazca v minulosti.

Lempel Ziv 77

Prebieha v plávajúcom okne, ktoré je rozdelené na minulosť a budúcnosť.

 • Hľadaj v budúcnosti čo najdlhší reťazec čo sa nachádza v minulosti
 • Nahraď ho trojicou: dĺžka, posunutie, ďalší znak.

zdroj

begin
 naplň nezakódovanou část okna ze vstupu
 while (nezakódovaná část není prázdná) do 
  begin
   najdi v okně předponu p nezakódované části začínající v zakódované části
   i := pozice předpony p v okně
   j := délka předpony p
   X := první znak za p v nezakódované části
   output(i,j,X)
   přidej do okna zprava i+1 znaků
  end
end

Dekódovanie Lempel Ziv 77

Prebieha v plávajúcom okne.

 • Zober kódové slovo.
 • Nahraď ho za reťazec podľa minulosti.

Deflate

Kombinácia LZ 77 a Huffman Encoding.

 • GIF
 • pkzip
 • gzip
 • zip

Lempel-Ziv-78

http://www.stringology.org/DataCompression/lz78/index_en.html

Jeho upravená verzia sa nazýva Lempel-Ziv-Welch

[quote,Wikipedia]

V každom kroku sa vstupné bajty zhromaždia do postupnosti, pokiaľ nasledujúci znak nevytvorí postupnosť ktorá sa nenachádza v slovníku. Kód postupnosti bez nového znaku sa pridá do výstupu a postupnosť spolu s novým znakom sa pridá do slovníka.

Kódové slovo LZ78

číslo záznamu v slovníku + symbol

Slovník Lempel-Ziv-Welch

 • Asociatívne pole:
  • reťazec -> kód
 • Na začiatku je určený počiatočný slovník, ktorý obsahuje napr. všetky reťazce dĺžky jedna.
 • Slovník nie je potrebné zapisovať, vytvára sa za behu kódovania aj dekódovania.

Kódovanie Lempel-Ziv-78

 1. Inicializuj slovník
 2. Zober znak zo vstupu.
 3. Ak sa buffer a znak nenachádza v slovníku, zapíš kód buffra. Pridaj buffer a znak do slovníka.
 4. Inak pridaj znak do buffra a pokračuj ďalším znakom.

zdroj

begin
  inicializace slovníku
   buffer := ""
   while (!konecVstupu()) do
    begin
     symbol := další nezpracovaný znak ze vstupu
     if ( ( buffer.symbol ) je ve slovníku ) then
      buffer := buffer.symbol;
     else
    begin
      output(indexDoSlovníku(buffer),symbol)
      přidej do slovníku ( buffer.symbol )
      buffer := ""
     end
   end
   if ( !prázdný(buffer) ) then
    output(indexDoSlovníku(buffer));
end

Dekódovanie Lempel-Ziv-Welch

Podľa blogu:

 1. Inicializuj slovník.
 2. Načítaj kódové slovo.
 3. Pridaj reťazec a znak do slovníka.
 4. vypíš reťazec a znak

Príklad LZW

Aplikácia LZW

 • Compress
 • GIF
 • TIFF
 • PDF

Zhrnutie

 • Algoritmy LZ sú široko používané.
 • Pracujú na princípe identifikácie opakujúcich sa častí.
Reload?