2. Rekurzia a triedenie

Čo je to rekurzia ?

Opakovanie samého seba.

Had

Rekurzia v prírode ?

Strom

Rekurzia v prírode !

Mrak

Aj slimáky sú rekurzívne

Snail

Rekurzia v informačných technológiách

Poznáme rekurzívne algoritmy, ale aj rekurzívne dátové typy

Rekurzia v počítačových sieťach

Keď siete tvoria ďalšie siete

Rekurzívne dátové typy

Dátový typ, ktorý obsahuje sám seba.

Spojkový zoznam

struct linked_list {
  int value;
  struct linked_list* next;
}

Členom štruktúry je smerník na rovnakú ďalšiu štruktúru.

Rekurzívne algoritmy

Postup, ktorý volá sám seba.

N-tý člen Fibonacciho postupnosti

 • Prvý člen je 0
 • Druhý člen je 1
 • Každý ďalší člen je súčtom dvoch predošlých

https://sk.wikipedia.org/wiki/Fibonacciho_postupnos%C5%A5

Implementácia

int fibonacci(int n){
 if (n == 0){
  return 0;
 }
 else if (n == 1){
  return 1;
 }
 // A co dalej ???
 //
}

Implementácia

int fibonacci(int n){
 // Ukocovacia podmienka
 if (n == 0){
  return 0;
 }
 else if (n == 1){
  return 1;
 }
 // Rekurzivne volanie
 return fibonacci(n-1) + fibonacci(n-2);
}

Rekurzívne algoritmy

 • Ukončovacia podmienka
 • Telo: Volanie samého seba

Ukončovacia podmienka

 • Určuje triviálny prípad.
 • Ak ju určíme zle, dôjde k nekonečnému opakovaniu a pretečeniu zásobníka.
 • Pri každom ďalšom volaní sa skopírujú lokálne premenné.
 • Zle definovaná ukončovacia podmienka: nekonečný beh.
 • Príliš hlboký strom volania: pretečenie stacku.

Telo

 • Určuje, ako problém rozložiť na menšie časti.
 • Spája čiastkové výsledky.

Rozdeľuj a panuj

Rozdeľ problém na menšie časti tak, aby každá bola menšou verziou pôvodného problému. Ak je problém dostatočne malý, riešenie je triviálne. Pospájaj čiastkové riešenia.

[ntroduction to Algorithms]

Divide the problem into a number of subproblems that are smaller instances of the same problem. Conquer the subproblems by solving them recursively. If the subproblem sizes are small enough, however, just solve the subproblems in a straightforward manner. Combine the solutions to the subproblems into the solution for the original problem.

Triedenie

Triedenie

Rekurzia sa často využíva pri triedení.

Formálna definícia triedenia

 • Vstup: zoznam hodnôt;
 • Výstup: zotriedený zoznam hodnôt;
 • Postup: usporiadaj prvky tak aby na prvom mieste bol najmenší prvok a aby za väčším prvkom nikdy nešiel menší

Rozdeľuj a panuj nad triedením

Triedenie jednoprvkového zoznamu

Netreba robiť nič.

Triedenie dvojprvkového zoznamu

Vymeň dva prvky.

Triedenie viacprvkového zoznamu

Daj na prvé miesto najmenší prvok.

Zotrieď zvyšný (menší) zoznam .

Bubble sort

 1. Zober a usporiadaj prvú dvojicu.
 2. To isté urob s ďalšími dvojicami tak aby najväčší prvok bol na konci poľa.
 3. Opakuj celý postup na zvyšok poľa okrem už zotriedených prvkov.
Bubble

Insertion Sort

 1. Zober ľubovoľný prvok.
 2. Vlož ho do nového poľa tak, aby bol na správnom mieste.
 3. Pokračuj, až kým všetky prvky nie sú zotriedené.
Insertion sort

Heap Sort

Je založený na dátovej štruktúre "kopa".

Na budúce.

Heap sort

Iné triedenia

 • Insertion sort
 • merge sort
 • quick sort

Výpočtová zložitosť algoritmu triedenia

\(O(n^2)\)

Výpočtová zložitosť algoritmu triedenia

Zložitosť vloženia prvku do poľa môže byť veľká

Priestorová zložitosť

Je potrebné nové pole na uloženie výsledku?

\(O(1)\) alebo \(O(n)\)

References

 • Introduction to Algorithms Book by Charles E. Leiserson, Clifford Stein, Ronald Rivest, and Thomas H. Cormen
 • https://en.wikipedia.org/wiki/Recursion_(computer_science)
 • Pictures by Wikipedia

Zhrnutie

 • Rekurzívny algoritmus sa skladá z ukončovacej podmienky a časti ktorá volá samu seba.
 • Pri rekurzívnom algoritme sa snažíme problém rozdeliť na jednoduchšie časti a tie potom spojiť.
Reload?