Vyhľadávací strom

Vyhľadávací strom

Zovšeobecnenie spojkového zoznamu, kde jeden prvok má viac smerníkov.

 • Každý uzol má nula alebo viac podradených uzlov (synov).
 • Uzol, ktorý nemá nadradený uzol sa nazýva koreň stromu.
 • Uzol, ktorý nemá podradené uzly sa nazýva list.
 • Každý uzol je zároveň koreňom podradeného stromu.

Prvok binárneho vyhľadávacieho stromu

 • kľúč
 • hodnota
 • smerníky na ďalšie prvky
  • ľavý syn
  • pravý syn

Príklad na (binárny) vyhľadávací strom

struct binary_tree {
  int data;
  struct binary_tree* left;
  struct binary_tree* right;
};

Ako to vyzerá v pamäti?

       left   +------+  right
         +--- | 5  | ----+
         |  +------+   |
         v         V
     left +------+     +------+
     +----| 3  |     | 10 |
     |  +------+     +------+
     |
     V
   +------+
   | 1  |
   +------+

Demo BST

https://www.cs.usfca.edu/~galles/visualization/BST.html

Aritmetický výraz je strom

    Matematický výraz: 3 * (5 + 6)

       left   +------+  right
         +--- | *  | ----+
         |  +------+   |
         v         V
     left +------+     +------+
     +----| +  |---+   |  3 |
     |  +------+  |   +------+
     V        V
   +------+     +------+
   | 5  |     | 6  |
   +------+     +------+

Inorder

Naľavo, hodnota, napravo

3 * 5 + 6

Pozor na zátvorky !!!

Preorder

hodnota, naľavo, napravo

* + 5 6 3

Postorder

naľavo, napravo, hodnota

5 6 + 3 *

Reprezentácia hierarchických štruktúr

 • matematické výrazy
 • DOM (Document Object Model)
  • html stránka
  • office dokument
 • AST (Abstract Syntax Tree)
  • preklad jazyka C do strojového kódu

Asociatívne pole

s pomocou binárneho vyhľadávacieho stromu

 • Každá hodnota sa tam nachádza maximálne raz (nemôžu sa opakovať)
 • Je definovaná operácia čiastočného usporiadania (hodnoty môžeme zoradiť a porovnať).
 • Všetky hodnoty na ľavej strane sú menšie, všetky hodnoty na pravej strane sú väčšie.

info

Triedenie s pomocou BST

 • Vložíme prvky do BST
 • Vypíšeme prvky INORDER
 • logaritmická zložitosť vyhľadávania

Prechádzanie BST

Akým spôsobom vieme strom zapísať do jedného riadka?

 • Inorder
 • Preorder
 • Postorder

Načítanie do stromu

Ak máme zadaný zápis v jednom riadku, akým spôsobom ho môžeme uložiť do stromu?

 • infixná notácia
 • prefixná notácia
 • postfixná notácia (reverzná poľská notácia)

Vyhľadávanie vo vyhľadávacom strome

(pre-order)

 1. Pozrieme sa na koreň stromu.
 2. Ak sa hodnoty zhodujú, našli sme výsledok.
 3. Ak sa nezhodujú, a hodnota je menšia, hľadáme vľavo.
 4. Ak je hodnota väčšia, hľadáme vpravo.

Vymazanie z BST

 • Ak má nula potomkov: Vymažeme
 • Ak má jedného potomka: Nahradíme za potomka a vymažeme
 • Ak má dvoch potomkov:
  • Nájdeme k nemu "ďalší prvok".
  • Vymeníme hodnoty.
  • Z väčšieho podstromu vymažeme "ďalší prvok".

Vyhľadanie ďalšieho (väčšieho) prvku

 • Ak X má pravého syna: hľadaj najmenší prvok na pravo
 • Ak X je ľavý syn: výsledok je rodič
 • Ak X je pravý syn, hľadaj rodiča o úroveň vyššie, ktorý má ľavého syna. Vysledok je rodič.
 • Inak je prvok X úplne najmenší

[info](https://cseweb.ucsd.edu//~kube/cls/100/Lectures/lec8.generics/lec8-33.html

Príklad: Počítadlo slov pomocou BST

 • Pomocou BST si vieme vytvoriť asociatívne pole
 • pole bude stále zoradené podľa abecedy
 • bude mať možnosť vymazania niektorého slova.

Vyvážené vyhľadávacie stromy

Vlastnosti vyhľadávacieho stromu

 • Výška stromu: maximálny počet predkov listového uzla. (koľko "poschodí má strom")
 • Vyváženosť stromu:: rozdiel medzi ľavou a pravou výškou.

Vyváženosť stromu

Vkladanie prvkov v určitom poradí môže spôsobiť, že na jednej strane môže byť podstatne viac prvkov ako na druhej.

WARNING: Binárny strom sa môže degradovať na spojkový zoznam. operácia vyhľadávania bude mať lineárnu a nie logaritmickú zložitosť.

Zle vyvážený strom.

Výška 3

       left   +-----+
         +--- | 1 |
         |  +-----+
         v
     left +------+
     +----| 2  |
     |  +------+
     V
   +------+
   | 3  |
   +------+

Vyvážené vyhľadávacie stromy

 • počas vkladania alebo vyberania prvku sa vyvažujú
 • rotácia stromu: výmena koreňa stromu - vyváženie stromu

Operácie pre vyváženie binárneho stromu

To be continued....

Reload?