Nasadenie webovej aplikácie pomocou Docker Compose

Ak chcem nasadiť Wordpress webovú stránku do produkcie, potrebujem:

 • Mysql alebo Postgresql databázu.
 • Apache Web server s mod_php a ďalšie potrebné PHP knižnice, napr. GD.
 • Adresár, kde dám PHP súbory.
 • Adresár, kde sa budú ukladať obrázky a súbory od používateľov.
 • HTTPS Certifikát, napr. Let's Encrypt.
 • Doménové meno.
 • Skript pre zálohovanie a obnovu certifikátu.

Software/Platform as a Service

Väčšinou sa finančne oplatí hotový WordPress hosting (Software as a Service). Niekedy ale SaS služba nie je dostupná.

Niekedy potrebujem:

 • Vlastné zdrojové kódy.
 • Vlastný kontajner so špecifickou verziou.
 • Splniť veľké bezpečnostné nároky.
 • Veľké škálovanie.

Typická webová aplikácia sa skladá z viacerých komponentov. Každý komponent má iné nároky.

Napr.

 1. SQL Databáza, dostupná iba z vnútornej siete pre potreby aplikácie
 2. Backend: Implementuje REST rozhranie a logiku aplikácie.
 3. Frontend: JS Single Page application, komunikuje cez REST rozhranie s BACKENDOM.
+----------+
| Frontend |
+----------+
   |
+----------+  +----------+
| Backend |---| Storage |
+----------+  +----------+
   |
+----------+
| Database |
+----------+

Docker Compose

Nástroj pre konfiguráciu viac-kontajnerových aplikácií.

Jeden proces - jeden kontajner

 • ľahšia konfigurácia,
 • lepšie škálovanie,
 • väčšia bezpečnosť.

Docker Compose

Konfigurácia viacerých Docker objektov naraz:

 • služby,
 • kontajnery,
 • siete,
 • pomenované zväzky,
 • konfigurácie.

Kedy použijem Compose

 • pri vývoji,
 • keď aplikácia potrebuje iba jeden výpočtový uzol,
 • pri autmatických testoch kontajnerov pre CI CD.

Nevýhody Compose

 • Ťažšie škálovanie - väčšinou beží iba na jednom uzle.
 • Mapovanie súborového systému je obmedzené.
 • Automatické prideľovanie prostriedkov nie je možné.

compose.yaml

 • iný zápis argumentov docker
 • jedna konfigurácia pre celú webovú aplikáciu
 • používa formát YAML

Príklad compose.yaml

Compose & Wordpress:

 • PhP

 • Databáza

 • https://docs.docker.com/samples/wordpress/

 • https://hub.docker.com/_/wordpress

  Docker Service

 • Jedno DNS meno

 • jeden alebo viac kontajnerov

Docker Named Volume

Zložka so stavom kontajnera

Docker Network

 • Skupina kontajnerov, ktoré navzájom komunikujú
 • Kontajnery mendzi sebou nemôžu komunikovať pomocou lokálnych portov.
 • Compose automaticky vytvorí defaultnú virtuálnu sieť pre všetky služby.

Reálna konfigurácia je zložitá

Wordpress s HTTPS:

 • Certbot
 • Web Server (na HTTPS certifikáty)

https://zactyh.medium.com/hosting-wordpress-in-docker-with-ssl-2020-fa9391881f3

Zložitá konfigurácia

 • Zverejnenie: Služby pomocou lokálneho portu
 • Škálovanie: jedna služba sa môže skladať z viacerých procesov
 • Obmedzenie zdrojov: kontajneru vieme obmedziť RAM alebo CPU

Compose and Docker @ Cloud

Ale inak sa na viackontajnerové aplikácie používa Kubernetes

Compose @ Cloud

Docker Context - nastavenie s ktorým vzdialeným Docker strojom komunikujeme

 • Potrebujeme verejne prístupný register obrazov
 • Zmeníme Docker context
 • Môžeme vykonávať docker príkazy bežným spôsobom a vykonajú sa na prenajatej infraštruktúre.

Existujú lepšie nástroje ako Compose....

Docker @ cluster

 • Swarm Mode Docker
 • Jednoduchý orchestrátor pre súkromný klaud.

Swarm mode Docker

 • Jeden alebo viac výpočtových uzlov
 • Sú spojené sieťou
 • Manager Node
 • Worker Node

Swarm mode Docker

    Internet

  +----------------+ +---------+ +---------+
  | Leader Manager | | Manager | | Manager |
  +----------------+ +---------+ +---------+

  +--------+ +--------+ +--------+
  | Worker | | Worker | | Worker |
  +--------+ +--------+ +--------+

  +-----+   +-----+
  | NAS |   | SAN |
  +-----+   +-----+

Swarm mode Docker

 • Odolnosť služby voči výpadku výpočtového uzla.
 • Škálovanie - pridávanie uzlov podľa potreby.
 • Upgrade alebo update výpočtových uzlov bez prerušenia služby.

Manager Node

 • Udržiava stav klastra
 • Prideľuje prostriedky
 • Udržiava informácie o službách a prideľuje DNS mená.
 • RAFT algoritmus pre zvolenie "vedúceho" uzla.

Worker Node

 • Spúšťa a zastavuje kontajnery

Swarm mode nevýhody

 • Docker API je obmedzené.
 • Virtuálne siete sú málo flexibilné - zverejnenie nie je možné pomocou Docker API.
 • Tažší management viacerých služieb naraz (multi-tenant).
 • Tažší monitoring bežiacich služieb - je potrebné externé riešenie.
 • Nie sú podporované prístupové práva a menné priestory v rámci klastra.
 • Ťažšie zverejnenie služby.

Docker @ cluster

Kubernetes lieči problémy Swarm Mode Docker

Kubernetes je Docker na steroidoch

TO BE CONTINUED...

Reload?