Systémy pre generovanie odpovede na otázku v prirodzenom jazyku

Umelý agent schopný zmysluplne odpovedať na otázku položenú v ľudskom jazyku

Typ otázky:

 • Kto, kde, ako, kedy, Čo je to

Odpoveďou by mal byť nejaký fakt.

Prečo o tom hovoriť?

 • Používame to každý deň: vyhľadávanie Google
 • Hlasový asistent: (Google, Siri, Cortana...)
 • Systémy automatickej zákazníckej podpory a chatboty

Ako to celé funguje

Porozumenie otázke:

 • Transformovanie otázky do podoby zrozumiteľnej pre stroj

Generovanie odpovede:

 • Vyhľadanie odpovede a transformovanie do podoby zrozumiteľnej pre človeka

Systémy založené na symbolickej umelej inteligencii

 • Preložia otázku na dopyt
 • Obsahujú databázu faktov vo forme grafu

  otec(Jan,Peter) // Ján je petrov otec rodic(Peter,Viera) // Peter je Vierin rodič stary_otec(X,Z) :- otec(X,Y), rodic(Y,Z) // Starý otec X je otec rodica Z

  // kto je Vierin starý otec? ? stary_otec(X,Viera)

Systémy založené na symbolickej umelej inteligencii

Nevýhody: Potrebujeme veľa pravidiel, systém rozumie iba zopár otázkam

Výhody: Nepotrebujeme veľa dát, odpoveď je ľahko vysvetliteľná

Systémy založené na získavaní informácií

Získavanie imformácii = vyhľadávanie v dokumentoch

Vyhľadávací korpus - obsahuje dokumenty s odpoveďami

Otázka je transformovaná na dopyt.

Dopyt sa skladá z termov a logických operátorov.

Term = kľúčové slovíčko

DrQA

 • Vie zopovedať faktické otázky na ktoré existuje odpoveď na Wikipédii
 • Vyhľadávač vo Wikipédii ktorý vie porozumieť prirodzenémy jazyku
 • Chceme aby tento vyhľadávač hovoril po slovensky a vyhľadával vo Wikipédii

Document Retriever && Document Reader

Document Retriever

 • bigram hashing & TF IDF

Premení otázku na vyhľadávacie "termy". Vráti 5 najviac relevantných dokumentov. Dokumety sa skladajú z odsekov.

Document Reader

 • deep neural network

Vstup je odsek a otázka.

Zakódujeme odsek a otázku do podoby ktorej rozumie neurónová sieť Neurónová sieť vráti časť odseku kde sa nachádza odpoveď spolu s pravdepodobnosťou.

Ako naučíme takýto systém hovoriť po slovensky?

 • Spracujeme slovenskú wikipédiu (done)
 • Vytvoríme trénovaciu databázu (in progress)
 • Vyskúšame a odladíme (to be done)
 • Vytvoríme demo (to be done)

Ako môžete pomôcť?

 • Anotujte otázky a odpovede - vylepšíte dátovú množinu.
 • Pomôžte pri trénovaní neurónových sietí. - vyskúšate ako funguje neurónová sieť
 • Pomôžete pri demonštrácii - vytvoríte webové demo.

Zdroje

Reload?