Ako písať záverečnú prácu

Predstavte čitateľovi problém a možné spôsoby riešenia. Z možných spôsobov vyberte jeden a odôvodnite prečo ste ho vybrali. V praktickej časti opíšte vykonané experimenty a výsledky uch vyhodnotenia tak aby ich bolo možné opakovať. V závere identifikujte slabé miesta a navrhnite zlepšenia.

Ako citovať

Niekoľko zásad pri práci s odbornou literatúrou:

Ako citovať podľa ISO 960

Využívajte indexy odbornej literatúry

Preferujte aktuálne a kvalitné zdroje (nie rôzne blogy, manuály alebo tutoriály).

Používajte softvér na manažment citácií

Keď prečítate článok, robte si z neho poznámky a výpisy. Poznámky k článku využijete pri písaní práce. Uchovajte si bibliografický záznam pre ľahšie citovanie.

Pri malom množstve článkov (max. 3) stačí obyčajný editor. Pre písanie záverečnej práce použite špecializovaný nástroj. Umožňuje ľahké generovanie zoznamu použitej literatúry pre Word aj pre Latex.

Používajte správne slovenské termíny

Ak ste si nie istí prekladom pojmu z angličtiny , pozrite si slovenskú literatúru na danú tému.

Konzultujte existujúce odborné slovníky napr. z:

Návrh zadania záverečnej práce

  1. Definujte PROBLÉM
  2. Vypracujte prehľad možných metód riešenia a vyberte vhodnú METÓDU
  3. Vyberte metódu OHODNOTENIA, navrhnite a vykonajte EXPERIMENTY.
  4. Vyhodnoťte experimenty a navrhnite možné zlepšenia