Home

Vypracujte poslednú hru.

Termíny pre obhajobu:

  • V 13. týždni počas cvičenia vo štvrtok.
  • V 13. týždni o stredu o 15:10 v L610 - BN32.
  • Ostatné termíny budú vypísané cez MAIS. Obhajovať budete so svojim cvičiacim.

  • 3.5.2023 (streda) a 9.5.2023 (utorok) bude prebiehať podľa pondelkového rozvrhu.
  • V šiestom týždni sa uskutoční obhajoba úloh CV1,2,3,4.
  • Prednášky prebiehajú dištančne cez skupinu Teams KEMT Programovanie 2022/23
  • Cvičenia prebiehajú prezenčne podľa rozvrhu.


View all of 9. týždeň


Prednáška:

Cvičenie:

View all of 8. týždeň


Prednáška:

Cvičenie:

  • Školská úloha

View all of 7. týždeň


Prednáška:

Cvičenie:

View all of 6. týždeň


Prednáška:

Cvičenie:

Nastavte si eduroam:

  1. Vaše meno je vo formáte 'ab123cd@tuke.sk' nastavte si WiFi heslo (View and Edit Profile)
  2. Ak to nejde, prečítajte si návod

View all of 4. týždeň


Prednáška:

View all of 3. týždeň


Home