Etický kódex

22nd Sep 2021

Odporúčania, ktoré Vám (študentom) aj nám (cvičiacim) pomôžu rozlíšiť, či je Váš postup pri vypracovaní a odovzdaní Vášho zadania prijateľný.

Očakáva sa

 • Študent rozumie tomu čo odovzdáva.
 • Študent splní zadanie sám.
 • Študent podá zadanie načas.
 • Študent zodpovedá za funkčnosť a správnosť podania.

Je dovolené

 • Konzultovať riešenie zadania s kolegami a cvičiacimi.
 • Využiť študijné pomôcky pri riešení.

Nie je dovolené

 • Pozerať si hotové riešenie.
 • Zdieľať svoje hotové riešenie.
 • Kopírovať hotové riešenie.
 • Odovzdávať cudzie riešenie.

Študijné pomôcky

Študijné pomôcky sa používajú v tomto poradí

 1. Prednášky
 2. Návody na cvičenia
 3. Knihy z odporúčanej literatúry
 4. Ostatné elektronické materiály - knihy, blogy, zdrojové kódy, diskusné skupiny
 5. Konzultácia s kolegom
 6. Konzultácia s cvičiacim počas cvičenia, prednášky alebo konzultačných hodín.

Povinnosti cvičiaceho

 • Poskytnúť pomoc pri návrhu riešenia v prípade, že ostatné študijné pomôcky nie sú vyhovujúce.
 • Objektívne vyhodnotiť podanie.
 • Prijať podanie, ktoré spĺňa podmienky.
 • Zodpovedať otázky týkajúce sa zadania.

Možné sankcie

 • Udelenie nulového hodnotenia.
 • Iné sankcie podľa študijného poriadku, napr. disciplinárne konanie.

Previous Post Next Post

Etický kódex