Ing. Daniel Hládek PhD.

Prípravná verzia študijnej literatúry pre predmet Programovanie

Uvítam Vaše pripomienky.

Celá kniha ako PDF

Obsah

Časť 1:

 1. Ahoj Svet - Prvý program
 2. Premeň ma - Premenné
 3. Funguj - Funkcie
 4. Hoď to do stroja - Načítanie z klávesnice
 5. Bicyklová reťaz - Cykly a reťazce

Časť 2: (v príprave)

 1. Na správnej adrese - Smerníková premenná a funkcia na načítanie vstupu
 2. Zemiaky na poli - Polia a smerníková aritmetika
 3. Štruktúra bublinkovej fólie - Štruktúry
 4. Dynamo pamätlivé - Dynamická alokácia pamäte
 5. Folklórny súbor - Práca so súbormi

Jazyk C pre jednoducho uvažujúcich.

Začínajúcich programátorov často odradí veľké množstvo pojmov ktoré je nutné sa naučiť a technologických problémov, ktoré je potrebné prekonať. Naučiť sa programovať znamená prekonanie týchto počiatočných prekážok. Cieľom tejto príručky je priblížiť jazyk C ľuďom bez predchádzajúcej skúsenosti s programovaním a uľahčiť prekonanie počiatočných prekážok.

Naučiť sa programovať sa nedá inak ako vyskúšaním "na vlastnej koži". V sérii niekoľkých tutoriálov Vás príručka naučí základné programátorské postupy. Nestačí "iba" čítať, dokonalý zážitok dosiahnete len tak že príklady v tutoriáloch si prepíšete a preložíte sám.

Predpokladáme, že máte počítač s nainštalovaným prekladačom, textovým editorom a viete spustiť príkazový riadok. Odporúčame si nainštalovať operačný systém Linux - obsahuje všetko potrebné pre vytváranie programov v jazyku C.

Naučíte sa za 4 hodiny
Programátorské minimum: 1. Napísať a preložiť triviálny program. 2. Vypísať správu. 3. Vytvoriť a inicializovať premennú. 4. Načítať číslo zo štandardného vstupu. 5. Navrhnúť funkciu s jedným parametrom, ktorá vracia jednu hodnotu. 6. Zavolať vlastnú funkciu s jedným parametrom a uložiť návratovú hodnotu. 7. Vypísať správu s parametrom.

Príklad.

#include <stdio.h>

float mocnina(float);

int main() {
  printf("Mocninová kalkulačka\n");
  float vysledok = 0;
  printf("Výsledok je zatiaľ %f\n",vysledok);
  char vstup[10];
  printf("Zadaj hodnotu na max. 10 miest:");
  fgets(vstup,10,stdin);
  printf("Zadali ste %s\n",vstup);
  float parameter = 0;
  sscanf(vstup,"%f",&parameter);
  printf("Hodnota parametra je %f\n",parameter);
  vysledok = mocnina(parameter);
  printf("Výsledok je %f\n",vysledok);
  return 0;
}

float mocnina(float arg){
  float parameter = arg * arg;
  return parameter;
}

Programátorské minimum