Výskumné projekty v oblasti spracovania prirodzeného jazyka

Vedecký projekt

Príprava na bakalársky projekt pre študentov 2. ročníka programu Počítačové siete.

Vedúci: Ing. Daniel Hládek PhD.

Požiadavky:

Obsah:

Vyhodnotenie a dotrénovanie generatívnej umelej inteligencie

RAG: Generovanie jazyka s pomocou vyhľadávania -Retrieval augmented generation

Bakalárske práce

Ak ste študentom 2. alebo 3. ročníka odboru Počítačové siete na KEMT a máte záujem o niektorú z týchto tém, napíšte e-mail na daniel.hladek@tuke.sk.

Naučíte sa:

Požiadavky:

Dolovanie otázok a odpovedí vo webovom korpuse.

Vyhľadávanie právnych informácií pomocou neurónových sietí

Korekcia textu pomocou neurónových sietí

Staršie témy

Dialógový systém pomocou RASA

Práca s frameworkom ParlAI

Tvorba slovenského webového korpusu

Slovenská konverzačná umelá inteligencia

Dialógový systém pre potreby samosprávy

Systém pre monitoring médií

Systém pre generovanie textu

Extrakcia informácií z webových stránok

Dotrénovanie jazykových modelov