Výskumné projekty v oblasti spracovania prirodzeného jazyka

Vedecký projekt

Príprava na bakalársky projekt pre študentov 2. ročníka programu Počítačové siete.

Vedúci: Ing. Daniel Hládek PhD.

Požiadavky:

Obsah:

Dialógový systém pomocou RASA

Práca s frameworkom ParlAI

Bakalárske práce

Ak ste študentom 2. alebo 3. ročníka odboru Počítačové siete na KEMT a máte záujem o niektorú z týchto tém, napíšte e-mail na daniel.hladek@tuke.sk.

Naučíte sa:

Požiadavky:

Korpus diskusií v slovenskom jazyku

Korpus otázok a odpovedí v slovenskom jazyku

Tvorba slovenského webového korpusu

Staršie témy

Systém pre monitoring médií

Systém pre generovanie textu

Extrakcia informácií z webových stránok

Dotrénovanie jazykových modelov