NLP Blog

Crowdsourcing

17th Sep 2021 annotation nlp

Tímový projekt 2019, Jakub Maruniak

Čo je to crowdsourcing? Výraz crowdsourcing bol prvý krát použitý v júni 2006, kedy editor magazínu Wired, Jeff Howe, vydal článok „The Rise of Crowdsourcing" [1]. V tomto článku a v ďalších príspevkoch na svojom blogu popisuje novú organizačnú formu, koncept,...

View all of Crowdsourcing


Tímový projekt 2019

Poznámky z knihy Learning to Rank for Information Retrieval and Natural Language Processing

Autor, Hang Li , v knihe ukazuje rôzne problémy s hodnotením pri získavaní informácií a spracovaní v prirodzenom jazyku. Autor podáva podrobné vysvetlenia o učení sa pri tvorbe rebríč...

View all of Získavanie informácií - hodnotenie dokumentov


Tímový projekt 2020, Dárius Lindvai

Čo je to Pytorch?

Pytorch je open-source knižnica založená na knižnici Torch a určená primárne na účely strojového učenia (machine learning) a hĺbkového učenia (deep learning). Táto knižnica sa najčastejšie používa v kombinácii s jazykom Python, avšak j...

View all of Pytorch - LSTM tutoriál


Lukáš Pokrývka, Tímový projekt 2020

Systémy na spracovanie prirodzeného jazyka (z angl. Natural Language Processing – ďalej už len NLP), boli ešte v nedávnej minulosti založené na sériových algoritmoch, ktoré simulovali spôsob, ktorým ľudia čítajú text – slovo za slovom, riadok po riadku [1]. Ke...

View all of Paralelné spracovanie prirodzeného jazyka


Uvod do RASA

6th Mar 2023 nlp

Úvod do RASA

Krátko predstavím platformu RASA a vysvetlím ako vytvoriť slovenský dialógový systém.

Čo je to chatbot

Virtuálny agent, schopný porozumieť prirodzenému jazku a vykonávať akcie na základe dialógu.

      znalosti
      pamäť
       |
správa ->  agent -> odpoveď...

View all of Uvod do RASA


Tímový projekt 2020, Dominik Nagy

Hlboké neurónové siete (Deep Neural Networks – DNN) sú veľmi výkonné modely strojového učenia, ktoré sú určené na riešenie zložitých problémov, ako je rozpoznávanie reči či vizuálnych objekov. Hlboké neurónové siete môžu vykonávať ľubobovoľný paralelný výpočet na...

View all of Neurónové siete Sequence-to-sequence


Tímový projekt 2020, Maroš Harahus

Spracovanie prirodzeného jazyka

Je založené na umelej inteligencii, ktorá sa zaoberá interakciami medzi počítačom a jazykmi. NLP uľahčuje proces analýzy a porozumenia ľudského jazyka pre počítače a umelú inteligenciu. Pomáha extrahovať informácie z textu. V dne...

View all of Morfologická analýza pomocou knižnice Spacy