Práca s argumentami príkazového riadka

Argumenty príkazového riadka nájdete v poli reťazcov argv, počet argumentov je v premennej argc:

#include <stdio.h>

int main(int argc, char** argv){
  if (argc < 2){
    printf("Nemám dosť argumentov\n");
    return 0;
  }
  printf("Ja som prvý argument %s\n",argv[0]);
  printf("Ja som druhý argument %s\n",argv[1]);
  return 0;
}

Tento program je trochu zložitejší. To ale nebude problém, lebo sa bude skladať z viacerých jednoduchších častí. Každá časť bude riešiť čiastkový problém. Vďaka tomu sa "veľký" problém zmení na množinu "malých" a jednoduchšie riešiteľných problémov. Časť návrhu máte vytvorenú dopredu vo forme hlavičkového súboru s dátovými typmi a predpismi funkcií ktoré implementujete.

Aplikácia je rozdelená do dvoch modulov - jeden bude riešiť prácu s dátami a druhý sa bude starať o komunikáciu s používateľom.

V prvom module anketa.c sa budeme sústrediť na "logiku" nášej aplikácie. Každá funkcia sa bude riešiť a testovať osobitne.

V module sú najprv definované dátové typy a konštanty s ktorými budeme pracovať. Potom si definujeme funkcie ktoré budú pracovať s navrhnutými dátovými typmi:

 • spočítanie platných položiek.
 • vyhľadanie konkrétnej položky.
 • porovnanie dvoch položiek podľa početnosti.
 • zotriedenie celej databázy podľa početnosti.
 • načítanie databázy zo súboru.
 • výpis výsledku na obrazovku.

Množina týchto funkcií tvorí takmer kompletný program, pre ktorý stačí vytvoriť jednoduché textové používateľské rozhranie. Na rozhranie sa môžte sústrediť v module main.c. Vo vhodnom poradí volajte funkcie z prvého modulu a vypisujte správy na obrazovku tak aby práca s programom bola ľahko pochopiteľná pre človeka ktorý sa s ním stretol po prvý raz.

Používateľské rozhranie by malo byť založené na argumentoch príkazového riadka. Na začiatku načítajte súbor (názov zadajte ako prvý argument), spracujte ho a podľa ostatných argumentov vykonajte niektorú akciu.

Program by mal akceptovať nasledovné argumenty:

 • -h vypíše návod na ovládanie.
 • -s vyhľadá zadané meno.
 • -p vypíše výslednú databázu mien.
 • -o zotriedi výslednú databázu podľa početnosti.
 • -c vypíše počet všetkých odovzdaných hlasov.
 • -i vypíše počet študentov, ktorí dostali aspoň jeden hlas.

Príklad práce s programom:

./anketa hlasy.list -s Hrozný
Ivan Hrozný
23

Previous Post Next Post

Argumenty príkazového riadka