Ťahák

22nd Sep 2021

Ťahák ku štandardnej knižnici jazyka C

Zoznam dôležitých funkcií

Vstup a výstup

 • scanf

 • printf

 • fopen

 • fclose

 • fgets

 • getline

 • fprintf

 • fread

 • fwrite

 • getc

Reťazce

 • sscanf

 • strcpy

 • memcpy

 • strcmp

 • memcmp

 • strtok

Dynamická alokácia

 • malloc

 • realloc

 • free

Náhodné čísla

 • rand

Čas a dátum

 • time

 • localtime

 • strftime

Ladenie a testovanie

 • assert

 • abort

 • perror

Next Post

Ťahák