Posledná hra

9th May 2022

Posledná hra

Vytvorte a prezentujte Vašu vlastnú hru v textovo-grafickom rozhraní. Pri návrhu, využite knižnicu "svet".

Vypracovanie

Najprv musíte hru vymyslieť. Nápad môže byť Váš, alebo sa inšpirujte niektorou klasickou hrou. Hra vôbec nemusí byť komplexná. stačí že bude zábavná.

Vyhľadajte si klasické hry a môžete sa aj ich zahrať.

 • Piškvorky
 • Sokoban
 • Pong / Tenis
 • Donkey Kong
 • Lode Runner
 • Scorched Earth
 • 1944
 • Atomic Bomberman
 • Asteroids
 • Arkanoid
 • Tetris
 • Space Invaders
 • Asteroids
 • Chamurabi
 • Nethack
 • Scrabble
 • Krížovka
 • Sudoku
 • John Conway's Game of Life
 • Supaplex
 • Mandelbrot Generator
 • Night Driver

Podmienky na odovzdanie

Váš návrh musí obsahovať:

 • Definíciu štruktúry pre stav hry.
 • Funkciu, ktorá modifikuje stav hry podľa stlačenej klávesy.
 • Minimálne 3 funkcie, ktoré modifikujú stav hry.
 • Funkcia pre vykreslenie stavu hry.
 • Hra musí využívať knižnicu 'world'.

Zadanie musí obsahovať tieto súbory:

 • Funkčný súbor Makefile. Hra sa musí dať preložiť na servri 'omega' príkazom 'make'.
 • Dokumentáciu v súbore README.md.
 • 'world.c' : súbor s knižnicou world. Knižnicu môžete podľa potreby modifikovať.
 • 'world.h': hlavičkový súbor knižnice world. Tento súbor nemodifikujte.
 • 'main.c': Súbor, ktorý obsahuje funkciu main().
 • Iné súbory podľa potreby.

Dokumentácia

 1. V dokumentácii stručne predstavte Vašu hru.
 2. Vysvetlite ako hru preložiť a spustiť.
 3. Napíšte návod ako hru hrať a za akých podmienok sa hra končí.
 4. Opíšte ako je hra naprogramovaná - aké najdôležitejšie funkcie obsahuje, a čo robia. Opíšte najdôležitejšie štruktúry v hre.
 5. Uveďte odkazy na zdrojové kódy a webové stránky ktoré ste použili pri riešení.
 6. Dokumentáciu naformátujte podľa štandardu Markdown.

Priebeh prezentácie

Prezentácia bude prebiehať osobne na určenom mieste a čase. V prípade objektívnych dôvodov je možné sa osobne dohodnúť na online obhajobe.

 • Stručne predstavte hru (cca 2 min.).
 • Ukážete, ako viete hru preložiť.
 • Ukážte ako sa hra hrá (max. 2 min.).
 • Zodpovedajte otázky cvičiaceho. (max. 2 min.).

Hodnotenie

Hodnotí sa:

 • Zaujímavý a originálny nápad 10b.
 • Funkčnosť a hrateľnosť 10b.
 • Prezentácia hry a dobrá dokumentácia, úprava zdrojových kódov 10b.

Hra kde nie je jasný Váš osobný vklad sa hodnotí nula. V prípade, že opakujete predmet môžete použiť Vaše riešenie z minulého roka za predpokladu značného vylepšenia.

Nasledujúce hry budem brať ako málo originálne:

 • Bomber
 • Snake
 • 2048

Podmienkou pre nenulové hodnotenie je úspešné zodpovedanie otázok týkajúcich sa odovzdaných zdrojových kódov.

Odovzdanie

Všetky súbory odovzdajte do Vášho GIT repozitára do adresára final. Hodnotenie bude osobné. Hra by mala byť odovzdaná najneskôr dva dni pred termínom obhajoby.

Previous Post

Posledná hra