Cvičenia

Načítanie čísla

26th Feb 2024

Naučíte sa:

 • Bezpečne načítať číselnú alebo inú hodnotu zo štandardného vstupu.
 • Vyhradiť a inicializovovať statické pole

Do teraz ste väčšinou na načítanie používali funkciu scanf. Jej nesprávne použivanie môže spôsobiť neočakávané správanie Vášho programu.

 • Každý vstup ktorý je iný ako...

View all of Načítanie čísla


Limonádový pohár

19th Feb 2024

Zopakujete si:

 • Formátovaný vstup celého čísla.
 • Algoritmus hľadania maximálneho čísla v poli.
 • Cykly, podmienky a premenné.
 • Čo je to konštanta.
 • Na čo je hlavičkový súbor.

Kto vypil najviac limonády?

Na Technickej univerzite sa koná súťaž v druhom najobľúbenejšom slovenskom športe - p...

View all of Limonádový pohár


Znakový vstup a výstup

20th Feb 2024

Zopakujete si

 • Načítanie po znakoch.
 • Koniec vstupu sa vyznačuje ako EOF.
 • Zopakujte si formátovaný výstup.
 • Písmeno je zakódované ako ASCII kód.
 • Zopakujete si prácu s premennými.
 • Zopakujete si prácu s cyklami a podmienkami.

Úvod

Po krátkom zimnom oddychu tu je zase práca. Na všetkýc...

View all of Znakový vstup a výstup


Cvičenia