Cvičenia

Posledná hra

9th May 2022

Posledná hra

Vytvorte a prezentujte Vašu vlastnú hru v textovo-grafickom rozhraní. Pri návrhu, využite knižnicu "svet".

Vypracovanie

Najprv musíte hru vymyslieť. Nápad môže byť Váš, alebo sa inšpirujte niektorou klasickou hrou. Hra vôbec nemusí byť komplexná. stačí že bude zábavná.

Vyhľada...

View all of Posledná hra


Tomáš a Juraj

22nd Apr 2022

Naučíte sa:

 • Používať externú knižnicu a modulárny program.
 • Pracovať s pseudo-grafickým terminálom.
 • Reaktívne programovať.

Na Technickej Univerzite budú natáčať ďalší diel obľúbenej kreslenej grotesky Tomáš a Juraj. Diváci chcú vidieť nové príbehy mačky Tomáša a myšky Juraja čím skôr a ta...

View all of Tomáš a Juraj


A2: Pán hadov v hre

28th Apr 2022

Dokončite hru snake tak, aby sa dala hrať. Výsledok prezentujte Vášmu cvičiacemu.

Príprava

Skopírujte si adresár s úlohou snake (du7) do adresára a2.

Keď budete mať spojový zoznam v súbore snake.c, bude jednoduché implementovať celú hru vo funkcii step_state.

Vo funkcii zistíte aktuálnu...

View all of A2: Pán hadov v hre


Pán hadov

28th Apr 2022

Pán hadov

Vytvorte implementáciu klasickej hry Snakes, ktorú poznáte zo starých mobilných telefónov.

Snake

V hre sa má had pohybovať po hracej ploche a jesť náhodne rozmiestnené odmeny.

Had je tvorený viacerými článkami nasledujúcimi za sebou. Pohyb prebieha tak, že vo zvolenom smere pribudne no...

View all of Pán hadov


Triedič

4th Apr 2022

Naučíte sa:

 • Vytvoriť a triediť zoznam slov.
 • Pracovať s poľom smerníkov.

Vďaka Vašim dobrým ohlasom sme zaznamenali zvýšený záujem o študijný program Počítačové siete. Naše študijné oddelenie je zavalené množstvom prihlášok a nestíha preto pracovať na iných úlohách. Náš študijný program je...

View all of Triedič


Anketa Študent roka

4th Apr 2022

Naučíte sa

 • Pracovať poľom štruktúr.
 • Pracovať s operátorom ->.
 • Dynamicky pretypovať smerník pomocou operátora ().
 • Vytvoriť porovnávaciu funkciu.
 • Triediť pomocou funkcie qsort.

Časopis Emmma vypísal každoročnú anketu v ktorej čitatelia určia "Emmma Študent roka 2021". Do súťaže s...

View all of Anketa Študent roka


O týždeň

14th Mar 2022

Naučíte sa:

 • načítanie jedného riadka;
 • pracovať s časom a dátumom;
 • pracovať so smerníkmi.

Pri pracovných a školských úlohách je častý termín vypracovania o týždeň. Vytvorte program, ktorý Vám pomôže odhadnúť dátum odovzdania Vášho zadania.

Program načíta ľubovoľný dátum a k nemu vypočít...

View all of O týždeň


Matikár

7th Mar 2022

Naučíte sa:

 • Spracovávať reťazce.
 • Zistiť adresu vedľajšej pamäťovej bunky.
 • Zistiť, či adresa leží v zadanom poli.
 • Premeniť reťazce na reálne čísla.

Matikár

Opäť sa na nás obrátili kolegovia so žiadosťou o pomoc - teraz z katedry matematiky. Sú zavalení prácou s množstvom písomiek z ar...

View all of Matikár


Načítanie čísla

28th Feb 2022

Naučíte sa:

 • Bezpečne načítať číselnú alebo inú hodnotu zo štandardného vstupu.
 • Vyhradiť a inicializovovať statické pole

Do teraz ste väčšinou na načítanie používali funkciu scanf. Jej nesprávne použivanie môže spôsobiť neočakávané správanie Vášho programu.

 • Každý vstup ktorý je iný ako...

View all of Načítanie čísla


Limonádový pohár

21st Feb 2022

Zopakujete si:

 • Formátovaný vstup celého čísla.
 • Algoritmus hľadania maximálneho čísla v poli.
 • Cykly, podmienky a premenné.
 • Čo je to konštanta.
 • Na čo je hlavičkový súbor.

Kto vypil najviac limonády?

Na Technickej univerzite sa koná súťaž v druhom najobľúbenejšom slovenskom športe - p...

View all of Limonádový pohár


Znakový vstup a výstup

16th Feb 2022

Zopakujete si

 • Načítanie po znakoch.
 • Koniec vstupu sa vyznačuje ako EOF.
 • Zopakujte si formátovaný výstup.
 • Písmeno je zakódované ako ASCII kód.
 • Zopakujete si prácu s premennými.
 • Zopakujete si prácu s cyklami a podmienkami.

Úvod

Po krátkom zimnom oddychu tu je zase práca. Na všetkýc...

View all of Znakový vstup a výstup


Cvičenia