O predmete

Cieľom predmetu je naučiť sa programovať v jazyku C. Naučíte sa zostaviť program z viacerých súborov, používať jednoduché údajové štruktúry a algoritmy, pracovať so vstupom a výstupom a použiť externú knižnicu. Na konci by ste mali byť schopní naprogramovať a prezentovať jednoduchú hru v textovo-grafickom móde a ovládať ju pomocou klávesnice.

Plán semestra

Prednáška Odovzdanie Cvičenie
1. Modulárne programovanie 1. CAPS LOCK Vstup po znakoch
2. Smerníky, polia DU1 2. Limonádový pohár
3. Štruktúry DU2 3. Formátovaný vstup, Hornerova schéma
4. Dynamické pole DU3 4. Matikár, Parsovanie textu
5. Triedenie DU4 5. Anketa, Triedenie štruktúr
6. Pole smerníkov O1,DU5 Obhajoba 1, Build, Aktivita 1
7. Spojkový zoznam A1,SU1 Školská úloha 1,
8. Binárny vyhľadávací strom - 6. Triedič, Množina
9. Curses DU6 7. Pán Hadov
10. Curses II (World) DU7 A4: Curses 1 Tomáš a Juraj
11. DU8 - Posledná hra O2 Obhajoba 2
12. - A4 -
13. Predtermín DU8 -
Skúškové - DU8

Zhrnutie hodnotených aktivít

Získanie bodov z automaticky hodnotených úloh je podmienené úspešnou osobnou obajobou na cvičení s Vašim cvičiacim. Predpokladom na osobnú obhajobu je odovzdanie min. jednej úlohy. Za úspešné sa pokladá min. 50 percent z obhajoby.

Zadanie Body Poznámka
DU domáca úloha 1-4 4 x 5B = 20B samostatné vypracovanie
O1 obhajoba 1 10B zodpovedanie 2 otázok zo zdrojových kódov DU1 až 4
SU1 školská úloha 1 5B vypracovanie na cvičení
DU domáca úloha 5-7 3 x 5B = 15B samostatné vypracovanie
O2 obhajoba 2 10B zodpovedanie 2 otázok zo zdrojových kódov DU3 až 7
Z2 domáca úloha 8 30B obhajoba vlastnej hry
A aktivita cca 3 x 7B rôzne úlohy

O predmete