O predmete

Cieľom predmetu je naučiť sa programovať v jazyku C. Naučíte sa zostaviť program z viacerých súborov, používať jednoduché údajové štruktúry a algoritmy, pracovať so vstupom a výstupom a použiť externú knižnicu. Na konci by ste mali byť schopní naprogramovať a prezentovať jednoduchú hru v textovo-grafickom móde a ovládať ju pomocou klávesnice.

Plán semestra

Prednáška Odovzdanie Cvičenie
1. Modulárne programovanie 1. CAPS LOCK Vstup po znakoch
2. Smerníky, polia 2. Limonádový pohár
3. Štruktúry DU1 3. Formátovaný vstup, Hornerova schéma
4. Dynamické pole DU2 4. Matikár, Parsovanie textu
5. Triedenie DU3 Build, A1 (O týždeň)
6. Pole smerníkov DU4 5. Anketa, Triedenie štruktúr
7. Spojkový zoznam O1 Obhajoba 1
8. Binárny vyhľadávací strom A1 6. Triedič, Množina
9. Curses DU5 7. Pán Hadov
10. Curses II (World) DU6 -
11. DU8 - Posledná hra DU7 A4: Curses 1 Tomáš a Juraj
12. - O2 Obhajoba 2
13. Predtermín A4 -
Skúškové - DU8

Zhrnutie hodnotených aktivít

Získanie bodov z automaticky hodnotených úloh je podmienené úspešnou osobnou obajobou na cvičení s Vašim cvičiacim. Predpokladom na osobnú obhajobu je odovzdanie min. jednej úlohy. Za úspešné sa pokladá min. 50 percent z obhajoby.

Zadanie Body Poznámka
DU domáca úloha 1-4 4 x 5B = 20B samostatné vypracovanie
O1 obhajoba 1 10B zodpovedanie 2 otázok zo zdrojových kódov DU1 až 4
DU domáca úloha 5-7 3 x 7B = 21B samostatné vypracovanie
O2 obhajoba 2 10B zodpovedanie 2 otázok zo zdrojových kódov DU3 až 7
Z2 domáca úloha 8 30B obhajoba vlastnej hry
A aktivita cca 3 x 7B rôzne úlohy

O predmete