O predmete

Cieľom predmetu je naučiť sa programovať v jazyku C. Naučíte sa zostaviť program z viacerých súborov, používať jednoduché údajové štruktúry a algoritmy, pracovať so vstupom a výstupom a použiť externú knižnicu. Na konci by ste mali byť schopní naprogramovať a prezentovať jednoduchú hru v textovo-grafickom móde a ovládať ju pomocou klávesnice.

Plán semestra

Prednáška Odovzdanie Cvičenie
1. Modulárne programovanie DU1. CAPS LOCK Vstup po znakoch
2. Smerníky, polia DU1 DU2. Limonádový pohár
3. Štruktúry DU2 DU3. Formátovaný vstup, Hornerova schéma
4. - DU3 DU4. Matikár, Parsovanie textu
5. Dynamické pole - Školská úloha 1
6. Triedenie DU4 Obhajoba 1, DU5. Anketa, Triedenie štruktúr
7. Pole smerníkov O1,DU5 DU6. Triedič, Množina, Build
8. Spojkový zoznam DU6 DU7. Pán Hadov,
9. Binárny vyhľadávací strom DU7 Aktivita 1
10. Curses A1 Aktivita 2: Curses 1 Tomáš a Juraj
11. Curses II (World) A2 Školská úloha 2 Spojokvý zoznam
12. - - Aktivita 3
13. - A3 Obhajoba 2

Zhrnutie hodnotených aktivít

Získanie bodov z automaticky hodnotených úloh je podmienené úspešnou osobnou obajobou na cvičení s Vašim cvičiacim. Predpokladom na osobnú obhajobu je odovzdanie min. jednej úlohy. Za úspešné sa pokladá min. 50 percent z obhajoby.

Zadanie Body Poznámka
cv1 domáca úloha 1 1 samostatné vypracovanie
SU1 školská úloha 1 10 vypracovanie na cvičení
SU2 školská úloha 2 10 vypracovanie na cvičení
Z2 domáca úloha 8 30B obhajoba vlastnej hry
DU domáca úloha 2-8 7 x 6B = 42 samostatné vypracovanie
A aktivita cca 3 x 5 = 15 rôzne úlohy

O predmete