Home

Prosím prihláste sa do skupiny Teams a zúčastňujte sa prednášok v stredu o 15:10.

  • V šiestom týždni sa uskutoční obhajoba úloh CV1,2,3,4.
  • Prednášky prebiehajú dištančne cez skupinu Teams KEMT Programovanie 2022/23
  • Cvičenia prebiehajú prezenčne podľa rozvrhu.


Prednáška:

Cvičenie:

View all of 6. týždeň


Prednáška:

Cvičenie:

Nastavte si eduroam:

  1. Vaše meno je vo formáte 'ab123cd@tuke.sk' nastavte si WiFi heslo (View and Edit Profile)
  2. Ak to nejde, prečítajte si návod

View all of 4. týždeň


Prednáška:

View all of 3. týždeň


Home