Home

Prosím vyplňte dotazník na prvom cvičení.

  • Prednášky prebiehajú dištančne cez skupinu Teams KEMT Programovanie 2023/24
  • Cvičenia prebiehajú prezenčne podľa rozvrhu.


Prednáška:

View all of 3. týždeň


Home