Home

 • Prosím pomôžte s anotáciou nenávistnej reči. 300 jednotiek 1 bod za každých 300 jednotiek, max 4 body. Informujte prednášajúceho pre pripísanie bodov.
 • Prosím pripravte sa na písomku v 11. týždni. Určite tam bude úloha zameraná na spojkový zoznam: vytvorenie, zrušenie, pridanie na začiatok , pridanie na koniec, odobranie zo začiatku, odobranie z konca.
 • V 12. a 13. týždni sa budú na cvičeniach konať obhajoby zadaní, príp. opravné-náhradné písomky.
 • Predmetom obhajoby bude úloha CV5,CV9 a CV10. Priebeh bude rovnaky: Cvičiaci vyberie 2 úlohy a položí 2 otázky týkajúce sa odovzdaných zdrojových kódov. Odpoveď ohodnotí percentami. Navrhnuté hodnotenie úlohy vynásobí percentami za odpoveď a zapíše na Traktor. Ak budú obidve odpovede za menej ako 50 percent, vynuluje hodnotenie aj tretej úlohy ak bola odovzdaná. Pri odpovedi sa hodnotí rýchlosť, presnosť a zrozumiteľnosť.

 • Prednášky prebiehajú dištančne cez skupinu Teams KEMT Programovanie 2023/24
 • Cvičenia prebiehajú prezenčne podľa rozvrhu.


Prednáška:

 • Osobná konzultácia cez MS Teams

Cvičenie:

 • Úloha na cvičení a.k.a. písomka 2

View all of 11. týždeň


Prednáška:

Cvičenie:

View all of 10. týždeň


Prednáška:

Cvičenie:

 • Pán hadov
 • Aktivita 2: Dokončite hru snake tak, aby sa dala hrať. Výsledok prezentujte Vášmu cvičiacemu. Za 5 b, do 12. týždňa

View all of 9. týždeň


Prednáška:

Pravidlá obhajoby:

 • Cvičiaci vyberie 2 úlohy a položí 2 otázky týkajúce sa odovzdaných zdrojových kódov. Odpoveď ohodnotí percentami. Navrhnuté hodnotenie úlohy vynásobí percentami za odpoveď a zapíše na Traktor. Ak budú obidve odpovede za menej ako 50 percent, vynulu...

View all of 6. týždeň


Prednáška:

Cvičenie:

Nastavte si eduroam:

 1. Vaše meno je vo formáte 'ab123cd@tuke.sk' nastavte si WiFi heslo (View and Edit Profile)
 2. Ak to nejde, prečítajte si návod

View all of 3. týždeň


Home