Sylaby

Hodnotenie

 • Zápočet 40b, min. 21 bodov, povinná účasť na osobných konzultáciách podľa rozvrhu
  • Zadanie 6 x 5b
  • Obhajoba 1: 4 B
  • Obhajoba 2: 8 B
  • Aktivita: 0 až 10 bodov
 • Skúška 60b, min. 31

Predbežný plán semestra

Môže sa mierne zmeniť.

# Prednáška Cvičenie Odovzdanie
1 Algoritmy, zložitosť, vyhľadávanie DU1 pizza search -
2 Rekurzia a triedenie DU2 pizza sort pizza search
3 Údajové štruktúry, zásobník DU3 polish calculator pizza sort
4 - Aktivita A1 polish calculator
5 Spojkový zoznam DU4 train station 1,Obhajoba 1 Aktivita A1
6 - - train station 1
7 Hešovacia tabuľka DU7 train station 2
8 Vyhľadávací strom DU8 fruit expert train station 2
9 Vyvážený vyhľadávací strom Previerka fruit expert
10 Binárna halda Obhajoba 2 Aktivita A3 Aktivita 3
11 Kompresia a Huffmanovo kódovanie A4 - príprava na predtermín
12 Kompresia Lempel Ziv ?
13 Strojové učenie, Sprac. prirodzeného jazyka Zápočty -

Domáca úloha (DU)

 • Zadanie bude v textovej podobe.
 • Konzultácie na cvičení.
 • Odovzdanie cez GIT.
 • Hodnotenie automatické cez Traktor.
 • Pre bodový zisk z domácich úloh je nutná úspešná osobná obhajoba.
 • Čas na vypracovanie zadania je jeden týždeň.
 • Očakávajte otázky z Vašich kódov počas osobnej obhajoby.
 • Vaše riešenie prejde automatickou kontrolou originality.

Obhajoba (O)

 • Dostanete otázky z Vašich odovzdaných zdrojových kódov.
 • Hodnotí sa pohotovosť a zrozumiteľnosť odpovede.
 • Môžete používať Vaše komentáre zdrojových kódov.
 • Pre maximálny bodový zisk je potrebné mať vypracované všetky úlohy, inak obhajujete alikvotnú časť.
 • Neúspešná alebo vynechaná obhajoba spôsobí vynulovanie bonového zisku z vypracovaných úloh.

Aktivita (A)

 • Extra body ku zápočtu a skúške

Sylaby