Cvičenia

Binárna kopa

27th Nov 2023

Kopa zábavy

Kopa žiadateľov o zamestnanie sa uchádza o pozície súvisiace s kopením. Pracovníci technických služieb zhŕňajú lístie na kopu, kopáči kopú priekopy a kopia kopy hliny, futbalisti kopú do lopty, poštári roznášajú kopy zásielok. Len študentom sa kopia zadania bez toho aby museli niečo ur...

View all of Binárna kopa


Expert z bufetu

14th Nov 2023

Je to ovocie alebo zelenina? Nad touto otázkou si lámali hlavu celé generácie najlepších mozgov z celého sveta. Vedenie Technickej univerzity si v nasledovnej päťročnici naplánovalo vyskúmať konečnú odpoveď na problém klasifikácie tovaru v oddelení Ovocia a zeleniny v sklade Študentských domovoch a...

View all of Expert z bufetu


Expert z bufetu

14th Nov 2023

Je to ovocie alebo zelenina? Nad touto otázkou si lámali hlavu celé generácie najlepších mozgov z celého sveta. Vedenie Technickej univerzity si v nasledovnej päťročnici naplánovalo vyskúmať konečnú odpoveď na problém klasifikácie tovaru v oddelení Ovocia a zeleniny v sklade Študentských domovoch a...

View all of Expert z bufetu


Hešovacia tabuľka

3rd Nov 2023

Oboznámiť sa s fungovaním hešovacej tabuľky so zreťazením. Je potrebné poznať ako funguje spojkový zoznam.

Stanica Peklo

Ďalšou pracovnou úlohou na pozícii riaditeľa vlakovej stanice bude spočítať koľko cestujúcich cestuje do každej stanice. Úloha to nie je jednoduchá, lebo databáza musí byť...

View all of Hešovacia tabuľka


Vlaková stanica

13th Oct 2023

Oboznámite sa s týmito funkciami spojkového zoznamu:

 • Pridanie na koniec spojkového zoznamu.
 • Výpis spojkového zoznamu.
 • Zrušenie spojkového zoznamu.
 • Zrušenie ľubovoľného prvku spojkového zoznamu.

Naša nová pracovná pozícia je na železnici. Vďaka významným úspechom dosiahnutých na predošl...

View all of Vlaková stanica


Naučíte sa:

 • Návrh a implementácia zásobníka
 • Využívanie zásobníka v jednoduchom programe

Zásobník

Nášmu biznisu sa prestalo dariť. Tržby z neznámeho dôvodu klesli a je potrebné zaviesť úsporné opatrenia. Dodatočným vyšetrovaním sa zistilo, že chyba je na strane pokladníka Gejzu, ktorý do...

View all of Poľská zásobníková kalkulačka


Triedenie

2nd Oct 2023

Naučíte sa:

 • Navrhnúť a využiť algoritmus triedenia.
 • Pracovať s poľom štruktúr.
 • Vytvoriť vlastnú funkciu na porovnanie.

Zopakujete si:

 • Triedenie s pomocou funkcie qsort.
 • Typovú konverziu pre smerníky pomocou zátvoriek (struct novy_typ *)
 • Prístup k členom štruktúry pomocou smern...

View all of Triedenie


Vyhľadaj ma

25th Sep 2023

Ciele:

Zopakujete si základy jazyka C - funkcie, reťazce, štruktúry a prácu s pamäťou Naprogramujete si algoritmus naivného vyhľadávania reťazcov. Naučíte sa, že práca so súbormi aj terminálom je veľmi podobná.

Úloha

Vypracujte aplikáciu, ktorá z jedálneho lístka odfiltruje jedlá, ktorých...

View all of Vyhľadaj ma


Cvičenia