Home

Oznamy

 • V 13. týždni bude predtermín počas prednášky alebo cvičenia s prednášajúcim. Počas skúšky položím niekoľko otázok z odovzdaných kódov. Prosím prihláste sa cez MAIS.
 • Na Traktore sú zverejnené príklady na predtermín. V prípade problémov s automatickými testami ďalej odovzdávajte Vaše riešenie na GIT a informujte prednášajúceho.
 • V 12. týždni výuka nebude z dôvodu pracovnej cesty.
 • V 10. a 11. týždni bude obhajoba úloh CV4,CV5,CV8.
 • Podrobne sa oboznámte s etickým kódexom.
 • V šiestom týždni bude obhajoba úloh CV1,CV2,CV3.
 • Šiesta prednáška nebude z dôvoduy študijného voľna.
 • Namiesto prvej prednášky sa uskutoční slávnostné otvorenie školského roka v Aule Maxima.


Prednáška:

Cvičenie: Obhajoby

View all of 11. Kompresné algoritmy


Prednáška:

Postup pri obhajobe:

 1. Obhajoba je podmienkou bodového zisku z úloh.
 2. Aktuálne zdrojové kódy dajte na git. Môžete doplniť komentáre aby ste sa vyhli "zabudnutiu".
 3. Poviete koľko úloh máte hotový...

View all of 10. Kompresia - Huffmanovo kódovanie


Prednáška:

Cvičenie:

View all of 9. Binárna kopa


Prednáška:

Cvičenie:

Na prečítanie a vyskúšanie:

 • https://www.geeksforgeeks.org/insertion-in-an-avl-tree/

View all of 8. Vyvážený binárny strom


Prednáška:

Cvičenie:

 • Aktivita 2 Zátvorkár. Pre vypracovanie si zopakujte zásobník.
 • Video
 • Obhajoby

Prečítajte si:

View all of 7. Binárny strom


Prednáška: Hešovacia tabuľka

Cvičenie:

View all of 5. Hešovacia tabuľka


Prednáška: Spojkový zoznam

Cvičenie:

Odovzdanie: CV2

View all of 4. Spojkový zoznam


Home