Home

Oznamy

  • Pozrite si pokyny pre skúšku
  • Môžete sa prihlasovať na predtermín 18.12. o 10:50 v Aule Volkswagen. Písomka sa uskutoční na cvičení v 13. týždni.
  • Server pre vypracovanie zadaní omega.tuke.sk je nahradený servrom sigma.tuke.sk. Musíte zopakovať postup na prácu s GITom.

Komunikácia prebieha cez skupinu MS TEAMS KEMT Údajové štruktúry a algoritmy 2023/24


Prednáška:

Cvičenie:

  • Úloha vypracovaná na cvičení - A3.

View all of 12. Backtracking


Prednáška:

Cvičenie: Obhajoby

Postup pri obhajobe:

  1. Obhajoba je podmienkou bod...

View all of 11. Kompresné algoritmy


Prednáška:

Cvičenie:

  • Školská úloha

Na prečítanie a vyskúšanie:

  • https://www.geeksforgeeks.org/insertion-in-an-avl-tree/

View all of 9. Vyvážený binárny strom


Prednáška: Hešovacia tabuľka

Cvičenie:

View all of 7. Hešovacia tabuľka


Home