Cieľ:

 • príprava základnej sady nástrojov pre prácu s kontajnermi pre systém Windows na báze WSL2 a Docker Desktop.
 • tento postup použijete v prípade, že máte aktuálny Windows 10

Potrebujete:

 • Windows 10, version 2004 alebo vyššie. Číslo zostavenia (buildu) musí byť 19041+. Ak Vaša verzia Windows nesedí, môže pomôcť Windows Update alebo tento návod. Presnú verziu zistíte príkazom winver.
 • Aspoň 4GB RAM a 64bit systém
 • Zapnutú podporu virtualizácie v BIOSe.

Výsledok bude vyzerať nejako takto:

 +----------------+        +---------------+
 | Ubuntu na WSL2 |        | Docker Engine |
 | Docker CLI   |<--spojenie---->| na WSL2    |
 +----------------+ cez virt.sieť +---------------+
     ^                ^
     |                |
 Windows Terminal         Docker Desktop

Postup:

 1. Nainštalujte WSL2 a Ubuntu Linux. Po tomto návode by ste mali mať nainštalované:

  • WSL2, Windows Subsystem for Linux 2 - virtuálny stroj pre inštaláciu Linuxu s použitím Hyper-V.
  • Ubuntu 20.04 - kompletné prostredie Ubuntu.
  • Iné distribúcie si ľahko nainštalujte z Microsoft Store.
 2. Nainštalujte si Windows Terminal - pohodlný príkazový riadok pre pripojenie sa na Ubuntu virtuálny stroj alebo iné.

 3. Skúste či WSL2 funguje.

  • Spustite Windows Terminal pomocu menu Štart.
  • Ťuknite na šípku a zvoľte "Ubuntu 20.04". Spustí sa Vám príkazový riadok Ubuntu.
  • Zistite IP adresu Ubuntu stroja: ip address.
  • Antivírusový softvér niekedy spôsobuje, že sieť v rámci WSL2 je nedostupná.
 4. Potom nainštalujte Docker Desktop. Získate:

  • Docker Engine: virtuálny stroj ktorý sa stará o spúšťanie kontajnerov. Virtuálny stroj využíva WSL2 a Hyper-V podsystémy.
  • Docker CLI: utlita pre komunikáciu s Docker Engine.
  • Kubernetes: orchestrátor pre vytváranie zložitejších nasadení kontajnerov.
 5. Skúste, či Docker funguje.

  • V pravom dolnom rohu počítača by sa mala objaviť ikonka "Docker Desktop" a správa "Docker is running."
 6. Prepojte riadkového klienta Docker a Docker Engine.

  • Pomocou Windows Terminal spustite Ubuntu 20.04
  • Nainštalujte potrebné balíčky:
   sudo apt-get update
   sudo apt-get upgrade
   sudo apt-get install docker.io vim
  • Vytvorte prepojenie:
   • Ťuknite na ikonku "Docker Desktop".
   • Zvoľte ikonku "Settings".
   • Nájdite menu Resources/WSL Integration.
   • Povoľte "Enable integration with additional distros".
  • Overte či to funguje.

Na konci v príkazovom riadku Ubuntu napíšte docker version.

Vypíše sa niečo takéto:

Client:
 Version:      19.03.8
 API version:    1.40
 Go version:    go1.13.8
 Git commit:    afacb8b7f0
 Built:       Fri Dec 18 12:15:19 2020
 OS/Arch:      linux/amd64
 Experimental:   true

Server: Docker Engine - Community
 Engine:
 Version:     20.10.2
 API version:   1.41 (minimum version 1.12)
 Go version:    go1.13.15
 Git commit:    8891c58
 Built:      Mon Dec 28 16:15:28 2020
 OS/Arch:     linux/amd64
 Experimental:   false
 containerd:
 Version:     1.4.3
 GitCommit:    269548fa27e0089a8b8278fc4fc781d7f65a939b
 runc:
 Version:     1.0.0-rc92
 GitCommit:    ff819c7e9184c13b7c2607fe6c30ae19403a7aff
 docker-init:
 Version:     0.19.0
 GitCommit:    de40ad0

V prípade že sa vypíše chybové hlásenie, je potrebné "obnoviť" integráciu Docker a WSL.

Otvorte si Docker Desktop a ťuknite na ikonku "Settings". V menu nájdite časť "Resources" a "Integration". Skontrolujte, či sú všetky časti zaškrtnuté, podobne ako na obrázku.

WSL

Next Post

Týždeň 1: Inštalácia Docker Desktop