Cvičenia

Azure úložisko

12th Apr 2024

Naučíte sa:

 • Vytvoriť a použiť statický trvalý zväzok v AKS
 • Vytvoriť a použiť dynamický trvalý zväzok v AKS

Statické pridelenie úložného priestoru pomocou Azure File

Vytvorené podľa tutoriálu na Azure Docs.

Trvalý zväzok typu Azure File je adresár ku ktorému prisupujeme pomocou sieťov...

View all of Azure úložisko


Azure Kubernetes Service

11th Apr 2024

Naučíte sa:

 • vytvorenie AKS Clustra
 • spojenie kubectl a AKS

Musíte mať nainštalovanú najnovšiu verziu Azure klienta az a kubernetes klient kubectl. Takto nainštalujete najnovšiu verziu az do prostredia Ubuntu (aj na WSL2) jediným príkazom.

Prihláste sa na Azure a vytvorte Resourc...

View all of Azure Kubernetes Service


Naučíte sa:

 • vytvoriť a zverejniť webový server NGINX.
 • používať menné priestory.
 • vytvárať a upravovať Kubernetes objekty Service a Deployment pomocou konfiguračných súborov.

Toto je iba príklad. V reálnom nasadení zvyčajne nepotrebujete na zverejnenie HTTP služby použiť vlastný web...

View all of Konfiguračné súbory Kubernetes


Naučíte sa:

 • Komunikovať s klastrom.
 • Vytvoriť a zrušiť jednoduchú aplikáciu.
 • Zistiť stav klastra a stav aplikácie.
 • Zverejniť port aplikácie pomocou služby.

Vytvorte si pracovné prostredie

Ak máte Docker Desktop, inštalácia je jednoduchá.

Kubernetes bežiaci na pozadí môže spoma...

View all of Prvé kroky so systémom Kubernetes


Inštalácia Minikube

21st Mar 2024

Naučíte sa:

 • Vytvoriť jednoduchý Kubernetes klaster z jedného uzla pomocou virtuáleho stroja Minikube
 • Tento postup použijete v prípade, že nemáte nainštalovaný Docker Desktop

Inštalátor minikube

Nainštalujte si systém minikube podľa návodu. Požiadavky sú podobné ako pri inštalácii Doc...

View all of Inštalácia Minikube


Naučíte sa:

 • Vytvoriť jednoduchý Kubernetes klaster z jedného uzla pomocou Docker Desktop
 • Tento postup použijete v prípade, že máte nainštalovaný WSL2 a Docker Desktop. Vyžaduje sa nový systém Windows 10

Inštalácia Kubernetes

Súčasťou balíčka Docker Desktop je aj výukový jednouzlový Kuber...

View all of Inštalácia Kubernetes pomocou Docker Desktop


Použitie diskového priestoru v Appservice

 1. Vytvorte si inštanciu webovej aplikácie bežiacej pomocou App Service. Použite Python aplikáciu z minulého cvičenia.
 2. Vytvorte si inštanciu Azure Storage Accounts.
 3. Vytvorte si nový "File Share" pomocou Storage Accounts. Výsledkom bude zložka ktorú...

View all of Diskový priestor pre App Service


Azure Intro

12th Mar 2024

Naučíte sa:

 • Prihlásenie sa
 • Práca s Azure Portal
 • Práca s Azure CLI
 • Nasadenie Python Flask aplikácie bez kontajnera

Vytvorte si prístup k "Azure Dev Tools for Teaching"

Pre vytvorenie účtu musíte použiť stránku Azure for Students..

Ťuknite na zelené tlačidlo "Start Free".

Potom...

View all of Azure Intro


Naučíte sa:

 • Použiť vlastný kontajner a register obrazov na nasadenie aplikácie do verejného klaudu.
 • Nasadiť aplikáciu pomocou Azure Container Instances.

Zostavenie obrazu kontajnera

Zoberme si jednoduchú aplikáciu z minulého cvičenia:

from datetime import date
from flask import Flask
a...

View all of Azure Container Instances


Naučíte sa:

 • Uchovať stav aplikácie pomocou zväzkov.
 • Vytvárať virtuálne siete.
 • Mapovať porty.
 • Konfigurovať aplikáciu pomocou premenných prostredia.

Databáza v systéme Docker

V tomto návode si ukážeme ako je možné využiť systém Docker pre spúšťanie databázového systému. Cieľom návodu j...

View all of Týždeň 3: Sieť a zväzky v Docker kontajneroch


Naučíte sa:

 • Vytvoriť vlastný obraz pomocou docker build
 • Určiť príkaz na vykonanie
 • Určiť systém na konfigurovanie

Vytvorte jednoduchú webovú aplikáciu pomocou skriptovacieho jazyka Python a frameworku Flask. V aplikácii definujeme niekoľko funkcií ktoré vedia spracovať HTTP požiadavky...

View all of Týždeň 4: Vytváranie vlastných obrazov kontajnera


Naučíte sa:

 • Čo je to obraz, čo je to kontajner a aký je medzi nimi rozdiel.
 • Vyhľadanie obrazov na Docker Hub.
 • Spustenie kontajnera pomocou docker run.

Zistíte, že s pomocou Docker je možné spúšťať rôzne druhy aplikácií bez toho aby sme ich museli zložito inštalovať. Vedieť spúšťať Do...

View all of Týždeň 2: Spustenie kontajnera


Cieľ:

 • príprava základnej sady nástrojov pre prácu s kontajnermi na báze Virtual Box, Docker Toolbox a príkazového riadka GIT Bash

Tento postup platí iba pre staršie počítače s Windows 7 bez podpory WSL2 alebo z nejakého dôvodu nedokážete nainštalovať Docker Desktop.

Potrebujete:

 • Po...

View all of Inštalácia Docker Toolbox


Tento postup platí pre systémy Linux

Ak už používate OS Linux, Váš život bude o niečo jednoduchší. Všetko potrebné sa na Vašom systéme už nachádza, alebo to nainštalujete niekoľkými príkazmi. Nebudete potrebovať ani GIT Bash ani Docker Machine.

Na Ubuntu môžte využiť tento návod.

V skrat...

View all of Inštalácia Docker v prostredí Linux


Cieľ:

 • príprava základnej sady nástrojov pre prácu s kontajnermi pre systém Windows na báze WSL2 a Docker Desktop.
 • tento postup použijete v prípade, že máte aktuálny Windows 10

Potrebujete:

 • Windows 10, version 2004 alebo vyššie. Číslo zostavenia (buildu) musí byť 19041+. Ak Vaša verzia Wi...

View all of Týždeň 1: Inštalácia Docker Desktop


Cvičenia