Cvičenia

Naučíte sa:

 • Vytvoriť vlastný obraz pomocou docker build
 • Určiť príkaz na vykonanie
 • Určiť systém na konfigurovanie

Vytvorte jednoduchú webovú aplikáciu pomocou skriptovacieho jazyka Python a frameworku Flask. V aplikácii definujeme niekoľko funkcií ktoré vedia spracovať HTTP požiadavky...

View all of Týždeň 4: Vytváranie vlastných obrazov kontajnera


Naučíte sa:

 • Uchovať stav aplikácie pomocou zväzkov.
 • Vytvárať virtuálne siete.
 • Mapovať porty.
 • Konfigurovať aplikáciu pomocou premenných prostredia.

Databáza v systéme Docker

V tomto návode si ukážeme ako je možné využiť systém Docker pre spúšťanie databázového systému. Cieľom návodu j...

View all of Týždeň 3: Sieť a zväzky v Docker kontajneroch


Naučíte sa:

 • Čo je to obraz, čo je to kontajner a aký je medzi nimi rozdiel.
 • Vyhľadanie obrazov na Docker Hub.
 • Spustenie kontajnera pomocou docker run.

Zistíte, že s pomocou Docker je možné spúšťať rôzne druhy aplikácií bez toho aby sme ich museli zložito inštalovať. Vedieť spúšťať Do...

View all of Týždeň 2: Spustenie kontajnera


Cieľ:

 • príprava základnej sady nástrojov pre prácu s kontajnermi na báze Virtual Box, Docker Toolbox a príkazového riadka GIT Bash

Tento postup platí iba pre staršie počítače s Windows 7 bez podpory WSL2 alebo z nejakého dôvodu nedokážete nainštalovať Docker Desktop.

Potrebujete:

 • Po...

View all of Inštalácia Docker Toolbox


Tento postup platí pre systémy Linux

Ak už používate OS Linux, Váš život bude o niečo jednoduchší. Všetko potrebné sa na Vašom systéme už nachádza, alebo to nainštalujete niekoľkými príkazmi. Nebudete potrebovať ani GIT Bash ani Docker Machine.

Na Ubuntu môžte využiť tento návod.

V skrat...

View all of Inštalácia Docker v prostredí Linux


Cieľ:

 • príprava základnej sady nástrojov pre prácu s kontajnermi pre systém Windows na báze WSL2 a Docker Desktop.
 • tento postup použijete v prípade, že máte aktuálny Windows 10

Potrebujete:

 • Windows 10, version 2004 alebo vyššie. Číslo zostavenia (buildu) musí byť 19041+. Ak Vaša verzia Wi...

View all of Týždeň 1: Inštalácia Docker Desktop


Cvičenia