Sylaby

V predmete sa naučíte:

  • Vytvárať a spúšťať vlastné aplikačné kontajnery.
  • Nasadiť webovú aplikáciu v klaude aj na vlastnom hardvéri.
  • Efektívne využiť služby poskytovateľa klaudových služieb.
  • Pracovať so systémom Kubernetes.
Týždeň Prednáška Cvičenie Odovzdanie
1 Virtualizácia Inštalácia virtuálneho stroja a nástrojov.
2 Aplikačné kontajnery - Docker et al. Docker. Spustenie kontajnera.
3. Docker compose Vytváranie obrazu kontajnera. Stav kontajnera
4. Azure, register obrazov, App service Azure Container
5. Súbory a databázy v klaude Azure Storage
6. Orchestrácia kontajnerov, Kubernetes, Azure Kubernetes System Inštalácia Kubernetes. Zadanie 1: Docker deployment
7. Komponenty Kubernetes a konfigurácia Konfigurácia Kubernetes služby
8. Ingress, LoadBalancer
9. Iné kladudové služby, CI CD, strojové učenie
10. - Zápočty Zadanie 2: Kubernetes deployment
Skúškové obdobie Prezentácia Vašej webovej aplikácie Vlastné nasadenie webovej aplikácie v klaude.

Hodnotenie

-ť 40 bodov, skúška 60 bodov.

Zápočet:

  • Zadanie 1: 15 bodov.
  • Zadanie 2: 15 bodov.
  • maximálne 30 bodov, minimálne 16 bodov.

Skúška:

  • maximálne 70 modov, minimálne 36 bodov
  • Prezentácia deploymentu webovej aplikácie a odpovede na otázky ohľadom zadania.

Sylaby