Zadania

Zadanie 1

13th Mar 2023

Úloha

Nasaďte s pomocou aplikačných kontajnerov Docker kompletnú webovú aplikáciu pomocou systému Docker skladajúcu sa minimálne z dvoch služieb a minimálne jedného trvalého zväzku.

Pre každú službu webovej aplikácie by malo platiť:

  • počúva na svojom porte,
  • beží vo vlastnom Docker kontajneri,...

View all of Zadanie 1


Zadanie 2 - Kubernetes

31st Mar 2022

Vytvorte a prezentujte nasadenie webovej aplikácie do systému Kubernetes. Webová aplikácia by mala byť funkčná. Môžete použiť a upraviť zadanie č. 1. Zadanie prejde kontrolou originality.

Riešenie by malo obsahovať:

  • aspoň jeden funkčný objekt typu Namespace. Všetky ostatné vytvorené objekty m...

View all of Zadanie 2 - Kubernetes


Skúška

28th Apr 2022

Skúška bude pozostávať z:

  • vytvorenie nasadenia webovej aplikácie do verejného klaudu.
  • odovzdanie súvisiacich súborov na GIT pred termínom skúšky.
  • prezentácie Vášho projektu.
  • v zodpovedaní jednej alebo dvoch otázok o to čo ste odovzdali a o tom čo bolo na prednáške.

Nasadenie webovej apliká

...

View all of Skúška


Zadania