Naučíte sa:

  • Čo je to obraz, čo je to kontajner a aký je medzi nimi rozdiel.
  • Vyhľadanie obrazov na Docker Hub.
  • Spustenie kontajnera pomocou docker run.

Zistíte, že s pomocou Docker je možné spúšťať rôzne druhy aplikácií bez toho aby sme ich museli zložito inštalovať. Vedieť spúšťať Docker kontajnery sa Vám (okrem iného) zíde pri vypracovaní prvého zadania.

Začnite prácu

Spustite si príkazový riadok (napr. Windows Terminal alebo GIT bash)

Zistite v akom adresári sa nachádzate:

pwd
ls -l

Overte si, že máte prístupný klient systému Docker:

docker

Vyhľadajte obraz busybox

Verejný register aplikácií si môžte pozrieť cez web rozhranie Docker Hub. Hotové obrazy si môžte vyhľadať aj cez príkazový riadok.

V registri Docker Hub sa nachádza veľa rôznych iných aplikácií - pozrite si zoznam najpopulárnejších aplikácií.

Busybox je sada základných príkazov systému Linux v jednom balení - príkazový riadok aj obľúbený textový editor v jednom.

Vyhľadajte obraz tohoto programu:

docker search busybox

Lokálny register obrazov

Na Vašom stroji sa nachádza lokálny register obrazov, ktoré sú k dispozícii. Ak sa obraz nachádza v lokálnom registri, je možné ho okamžite spustiť. Ak sa v lokálnom registri požadovaný obraz nenachádza, získajte ho z centrálneho registra príkazom docker pull.

docker pull busybox

Tým si aplikáciu "naninštalujete". Obraz kontajnera, ktorý obsahuje všetko potrebné sa uloží a je pripravený na spustenie.

Pozor - inštalujte iba obrazy, ktorým dôverujete. Hoci sú procesy Docker oddelené od zvyšku systému, predsa len nechcete spúšťať neoverený softvér.

Lokálny register si pozriete príkazom:

docker image ls

Vytvorenie kontajnera

V tejto časti sa naučíme spustiť a ukončiť kontajner. Zistíme, že kontajner je dočasný - po jeho ukončení si môžeme pozrieť vytvorené súbory a štandardný výstup, ale nemôžeme ho obnoviť. Príkaz docker run vždy vytvorí nový kontajner. Výhoda je taká, že vždy máme k dispozícii "čistý stôl" - stav kontajnera pri spustení je vždy rovnaký.

Príkazom docker run sa pokúsite spustiť aplikáciu:

docker run -it busybox

Ak je obraz aplikácie k dispozícii, vytvorí sa nový dočasný kontajner a vykoná sa jeho aplikácia. Ak obraz nie je k dispozícii v lokálnom registri, systém sa pokúsi ho získať z centrálneho registra. Prepínač -it otvorí konzolu kontajnera a napojí ju na aktuálny štandardný vstup. Prepínač --rm zabezpečí, aby bol kontajner dočasný a po vypnutí kontajnera neostali žiadne zvyšné súbory.

V prípade, že sa Vám zobrazí chybové hlásenie:

the input device is not a TTY. If you are using mintty, try prefixing the command with 'winpty'

pred príkaz docker pridajte winpty.

winpty docker run -it busybox

Ocitnete sa vo vnútri bežiaceho kontajnera.

Trochu sa rozhliadnite dookola:

ls / # Aké sú tu súbory
pwd # V akom adresári sa nachádzam
whoami # Ako sa volá moje prihlasovacie meno?

Príkazy z kontajnera môžete vykonať aj bez toho aby ste spustili interaktívnu konzolu. Namiesto východiskového príkazu (v prípade busybox to je spustenie príkazového riadka) viete ako ďalšie argumenty za run zapísať príkazy ktoré sa majú vykonať.

docker run busybox pwd
docker run busybox ls -l /

Otvorte si interaktívnu konzolu v novom kontajneri, vytvorte textový súbor a napíšte do neho nejakú správu:

docker run -it busybox
echo "Ahoj Svet" > sprava.txt # Zapíšeme správu
ls -l # Overíme že súbor existuje
cat ./sprava.txt # Overíme si obsah súboru

Bežiaci kontajner opustíte tak, že skončíte práve bežiaci proces (bash):

exit

alebo CTRL+C.

Pozrite si zoznam všetkých kontajnerov:

docker container ls -a

Prepínač -a spôsobuje výpis všetkých kontajnerov, aj tých skončených.

Skúste znovu spustiť taký istý kontajner a overte si, či sa tam súbor nachádza:

docker run -it busybox
cat ./sprava.txt
ls -l

Opustite bežiaci kontajner (CTRL+D) a zase si pozrite zoznam kontajnerov:

docker container ls -a

Čo sme zistili?

  • Po každom spustení zostal záznam v databáze kontajnerov.
  • Každý spustený kontajner má svoj identifikačný reťazec.
  • Z jedného obrazu je možné spustiť viacero kontajnerov.
  • Nové spustenie začína s tým istým počiatočným stavom.

Ak si zistíme identifikačný reťazec kontajnera, môžme si pozrieť chybové hlásenia v čase keď kontajner skončil:

docker logs <ID>

Môžme si dokonca skopírovať súbor, ktorý sme vytvorili:

docker cp <ID>:sprava.txt ./

Ak nás stav kontajnera po skončení nezaujíma, pri spustení zadáme prepínač --rm.

docker run --rm -it busybox

Čo sa stane ak vynecháme prepínač -it ?

Spustenie na pozadí

Ako sa vrátime k už spustenému kontajneru?

Spustite si kontajner (pomocou -d) a príkaz sleep 60 (čaká 60 sekúnd a potom skončí) a pozrite si zoznam všetkých aktívnych kontajnerov:

docker run -d busybox sleep 60
docker container ls

Môžte si zobraziť aj zoznam všetkých Docker procesov:

docker ps

Zistite identifikačné meno bežiaceho kontajnera a pripojte sa naňho:

docker exec -it <ID Kontajnera>

Pozor, kontajner sa ukončí po 60 sekundách, takže príkaz môže zlyhať.

Automatický reštart kontajnera zabezpečíte prepínačom --restart always. Ak Vaša Docker aplikácia havaruje alebo sa skončí, systém ju automaticky reštartuje:

docker run -d --restart always busybox sleep 60

Kontajner bežiaci na pozadí zastavíte príkazom, argument je číslo bežiaceho kontajnera.

docker stop <ID Kontajnera>

Čistenie vyrovnávacej pamäte

Získanie obrazu alebo spustenie kontajnera si vyžaduje miesto na pevnom disku. Každý získaný obraz alebo spustený kontajner zaberie nejaké miesto.

docker image ls
docker ps -a --size

Po čase sa môže stať, že sa miesto na disku vyčerpá. Záznamy o ukončených kontajneroch sa dajú vymazať pomocou príkazu:

docker container rm <ID kontajnera>

Nepoužívaný obraz odstránime pomocou:

docker image rm <názov obrazu>

Docker obsahuje aj "inteligentné čistenie" vyrovnávacej pamäte:

docker system prune

Pozor, pri čistení si môžme odstrániť aj užitočné informácie.

Domáca úloha

  • Vyhľadajte a spustite obraz "python".
  • Zistite, aké ďalšie operácie sa dajú vykonávať pomocou príkazu docker.

Ďalšie materiály

Previous Post Next Post

Týždeň 2: Spustenie kontajnera