Home

Na cvičenia si prosím prinete vlastný počítač.


Prednáška:

Cvičenie:

View all of 6. týždeň - Kubernetes


Prednáška:

Cvičenie:

Na prečítanie:

View all of 1. týždeň - Úvod do virtualizácie


Home