Home

  • Obhajoba 1. zadania bude v 8. týždni.
  • Obhajoba 2. zadania bude v 10. (zápočtovom) týždni.
  • 3 skúškové termíny budú v čase a mieste prednášky.


10. týždeň - CI CD

15th Apr 2024

Prednáška:

Na prečítanie:

Cvičenie:

View all of 10. týždeň - CI CD


Prednáška:

Cvičenie:

View all of 6. týždeň - Kubernetes


Home