Home

English version

Stránky niektorých predmetov na Katedre elektroniky a multimediálnych telekomunikácií. Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v Košiciach.

Card image cap

Programátorský blog

Rôzne články ktoré Vám pomôžu naučiť sa programovať

Card image cap

Záverečné práce

Bakalárske a diplomové práce v oblasti spracovania prirodzeného jazyka

Card image cap

Údajové štruktúry a algoritmy

Zimný semester 2023/24, pre študentov druhého ročníka programu Počítačové siete a Počítačové modelovanie

Card image cap

Programovanie

Letný semester 2023/24, povinný predmet pre študentov prvého ročníka programu Počítačové siete zakončený klasifikovaným zápočtom.

Card image cap

Základy klaudových technológií

Letný semester 2023/24, povinne voliteľný predmet pre študentov tretieho ročníka programu Počítačové siete.