Práca s GITom

13th Feb 2024

Všetky domáce úlohy budete odovzdávať na automatické hodnotenie pomocou systému na správu verzií GIT.

Tento systém môžte využiť aj na synchronizáciu práce na cvičení a doma. Nestane sa Vám, že na cvičení budete sedieť zbytočne, lebo domácu úlohu máte rozpracovanú na inom počítači. Pomocou príkazu git pull si natiahnete zmeny zo vzdialeného repozitára.

Prihlásenie sa na pracovný server

Prihláste sa na stroj na ktorom budete pracovať.

Máte aktivovaný prístup na školský server sigma.tuke.sk. Na pripojenie sa zo stroja s OS Windows použite klienta PUTTY. Prihlasovacie meno a heslo je rovnaké ako do IS MAIS.

Na pripojenie budete potrebovať prístup zo školskej siete. Pre prácu s vlastným počítačom si aktivujte Eduroam. TUNET Geest nefunguje. Pre prácu doma si aktivujte [TUKE VPN](https://uvt.tuke.sk/wps/portal/uv/sluzby/vzdialeny-pristup-vpn.

Ak používate klienta PuTTY, do políčka "Host" napíšte sigma.tuke.sk. Ak máte k dispozícii poriadny príkazový riadok (napr Terminal alebo aj cmd), na prihlásenie použijete príkaz:

ssh ab123cd@sigma.tuke.sk

Po prihlásení si overte aké súbory máte k dispozícii:

ls

V prípade, že máte na Vašom počítači aktivované prostredie WSL a aplikáciu Terminál, môžete pracovať lokálne. Stačí si spustiť príkazový riadok Ubuntu cez Terminál.

Vytvorenie súkromného kľúča

Na to aby ste mohli posielať podania z lokálneho stroja, musíte odoslať Váš verejný SSH kľúč. Kľúč nájdete v súbore ~/.ssh/id_rsa.pub a zobrazíte ho príkazom cat.

cat ~/.ssh/id_rsa.pub

Znak ~ znamená domovský adresár. Na PC ho nájdete v ľavom hornom rohu klávesnice.

Ak sa tam taký súbor nenachádza, vytvorte ho príkazom:

ssh-keygen

Po zadaní príkazu iba stláčajte ENTER. Nastavené cesty súborov neprepisujte! Nezadávajte žiadne heslo.

Obsah súboru id_rsa.pub si skopírujte do schránky. Metóda kopírovania textu pomocou schránky sa líši od použitého SSH klienta. V prípade PUTTY zobrazíte súbor, označíte obsah a skopírujte ho do schránky pomocou stlačenia ľavého a pravého tlačítka myši naraz.

cat ~/.ssh/id_rsa.pub

Aktivácia vzdialeného repozitára

Prihláste sa na KEMT Git. Použite svoj študentský login a heslo (ktorým sa prihlasujete do MAISu).

V menu vpravo hore (=) vyhľadajte položku "/Profile Settings/Settings/SSH ang GPG Keys/Add Key".

KEMT Git

Do okienka pomocou schránky vložíte obsah súboru `~/.ssh/id_rsa.pub`.

Vytvorenie vzdialeného repozitára

Vytvorte repozitár do ktorého budete posielať Vaše zadania (+ New Repository) a jeho viditeľnosť nastavte na "Private", aby ste zabránili neželanej zhode s iným zadaním. Zaškrtnite políčko 'Visibility' (Make repository private).

KEMT Git

Repozitár nazvite podľa inštrukcií Vášho cvičiaceho, napr. pvjc24.

Vytvorenie lokálneho repozitára

Prihláste sa na pracovný server sigma.tuke.sk. Ak ste vložili SSH kľúč, môžte vytvoriť lokálny repozitár, ktorý bude spojený so vzdialeným repozitárom. Lokálnu kópiu vzdialeného repozitára vytvoríme príkazom git clone, kde ako argument pridáte URL vzdialeného repozitára, napr.:

git clone git@git.kemt.fei.tuke.sk:ab123cd/pvjc24.git

Namiesto ab123cd napíšte Váš login do MAISu. Vytvorí sa priečinok ktorý sa volá rovnako ako vzdialený repozitár.

Všetky zadania budete odovzdávať pomocou tohto repozitára. Pre každé zadanie si vytvoríte nový adresár a dáte do neho súbory, ktoré sú súčasťou zadania:

cd pvjc24
mkdir du1
vim program.c

Vypracované zadanie odovzdáte tak, že ho odošlete na vzdialený repozitár a požiadate o automatické hodnotenie.

Potvrdenie zmien

Zmeny je najprv potrebné potvrdiť. Pre potvrdenie musíme súbor najprv pridať:

git add program.c

a až potom vykonať potvrdenie, ktoré sa uloží do lokálneho repozitára. Súčasťou potvrdenie je správa, ktorá opisuje zmenu:

git commit -m "funguje"

Pokiaľ je zmena jednoduchá a týka sa súborov, ktoré už boli v minulosti potvrdené, vieme si git commit a git add spojiť do jedného príkazu:

git commit -am "funguje"

Stav zmien si vieme skontrolovať pomocou:

git status

Odoslanie súborov

Potvrdené zmeny odošlete pomocou príkazu:

git push origin master

argumenty origin a remote už neskôr nie je potrebné zadávať, takže pre odoslanie stačí:

git push

Riešenie konfliktov

V prípade, že používame viac lokálnych repozitárov a jeden vzdialený tak môže vzniknúť viac verzií toho istého súboru. Pred tým ako začneme prácu tak je dobré získať najnovšiu verziu zo vzdialeného repozitára:

V prípade, že vzniknú konflikty tak:

Potvrdíme všetky zmeny:

git commit -am "zmeny"

Skúsime získať najnovšiu verziu zo vzdialeného repozitára:

git pull

Ak sa zobrazí zoznam konfliktných súborov, tak ich všetky upravíme a rozhodneme ktorá verzia je tá správna:

vim konfliktny_subor.c

Potvrdíme zmeny:

git commit -m "merge"

Odošleme zmeny:

git push

Niektoré užitočné príkazy Git

Vymazanie súboru alebo adresára:

git rm -r adresar
git rm subor
# Zmazanie je potrebné potvrdiť
git commit -m "zmazane subory"

Presun súboru alebo adresára v rámci repozitára:

git mv subor
# Presun je potrebne potvrdiť
git commit -m "presun suboru"

Zistenie stavu zmien:

git status

Vrátenie sa k predošlým zmenám:

git checkout

Zobrazenie histórie potvrdených zmien:

git log

Zobrazenie manuálovej stránky:

git help

Pridanie nových zmien ktoré odstraňujú už potvrdené zmeny:

git revert

Vymazanie z histórie potvrdených zmien alebo zrušenie oblasti zmien:

git reset

Ďalšie informácie

Next Post

Práca s GITom