Pracovné prostredie

22nd Sep 2021

Na absolvovanie tohoto predmetu odporúčame tieto nástroje:

Vývojové nástroje:

 • Prekladač: gcc
 • Systém na zostavenie: make

Nástroje na ladenie:

 • Debugger: gdb
 • Analyzátor pamäte: valgrind
 • Systém pre statickú analýzu kódu: cppcheck (nepovinné)

Textový editor:

 • vim

Systém pre správu verzií:

 • git

Všetky tieto nástroje sú určené na beh v linuxe.

Pozor - program preložený na platforme Windows sa môže správať inak na platforme Linux.

Tieto pracovné nástroje sú k dispozícii na školskom servri omega.tuke.sk na ktorý sa pripojíte pomocou klienta Putty (alebo iného).

V prípade, že Vám z nejakého dôvodu systém omega nevyhovuje alebo nefunguje, máte možnosť si vytvoriť pracovné prostredie aj na Vašom počítači s OS Windows.

Môžete využť natívne nástorje alebo nástroje využívajúce virtualizáciu. Nevýhoda je trochuu zložitejšia inštalácia:

 • Nainštalujte si linux ako dual boot.
 • Ak máte MacOS, viete si natívne nástroje nainštalovať pomocou Homebrew
 • Ak máte Windows, použite Virtuálny stroj VirtualBox s Ubuntu, obsahuje všetky potrebné nástroje. Mali by ste ho mať z predmety Základy algoritmizácie a programovania.
 • WSL2: virtulizácia Linuxu v prostredí Windows od Microsoftu.

Núdzovo môžete použiť nástroje založené na emulácii. Nevýhoda je možnosť nekompatibility a nedostupnosť nástroja valgrind:

 • GIT Bash, obsahuje príkazový riadok v prostredí Windows. Neobsahuje Valgrind.
 • CygWin: emulácia linuxu v prostredí Windows.
 • WSL: emulácia Linuxu v prostredí Windows od Microsoftu.

Alternatívne prístupy ktoré neodporúčam kvôli možnej nekompatibilite, problémom pri odovzdávaní pomocou GITu a problémom pri ladení:

 • Visual Studio Code na Windows
 • Iné Windows IDE
 • Webové editory a kompilátory
 • Písanie do webového rozhrania na GITe.

Previous Post Next Post

Pracovné prostredie