V systéme Traktor budete mať prístup ku Vašim záznamom o hodnotení. Budete tak neustále informovaní o Vašom priebežnom výsledku.

Pri vypracovaní môžete používať všetky štandardné knižnice, napr. ctype.h alebo string.h, všetko čo nájdete v dokumentácii štandardnej knižnice.

Prihlásenie sa

Vaše riešenie budete odovzdávať pomocou systému Traktor.

Prihláste sa pomocou Vašich prístupových údajov do Maisu.

Zvoľte predmet Programovanie. Po prihlásení do predmetu prosím vyberte Vašu skupinu. Heslo na prístup do predmetu vám povie Váš cvičiaci.

Odovzdanie a automatické testy

Zvoľte aktuálne otvorené zadanie. Zobrazia sa Vám informácie o hodnotení, spôsobe odovzdania a termíne. Väčšinu zadaní budete odovzdávať pomocou systému GIT do repozitára pvjc21.

Keď ťuknete na tlačidlo "Pozri na GIT", vykonajú sa automatické testy ktoré Vám poskytujú okamžitú spätnú väzbu. S pomocou testov získate predbežné hodnotenie zadania. Vypracujte program tak, aby vyhovel čo najväčšiemu počtu automatických testov.

Pri automatickom teste systém Traktor stiahne Váš program a preloží ho. Potom vyskúša na štandardný vstup zadá testovací reťazec a sleduje, čo vypíše Váš program. Ak sa výpis zhoduje s očakávaním, test prešiel a vykoná sa ďalší test. Ak nie, vypíše sa výstup Vášho program a očakávaný výstup. Viete si porovnať, ako sa odlišujú. Niekedy rozdiel nie je vyditeľný na prvý pohľad - niektoré znaky nie sú viditeľné. Napríklad, test zlyhá ak sa pokúsite vypísať znak s kódom -1. Skontrolujte si aj aktuálny a očakávaný počet bajtov.

Hodnotenie

Predbežné hodnotenie je môže byť prehodnotené na základe žiadosti študenta alebo na vyučujúceho. Posledné slovo pri hodnotení má vždy vyučujúci.

Pri osobnom hodnotení je vždy smerodajné znenie úlohy a nie automatické testy.

Termíny a časový manažment

Nerobte veci na poslednú chvíľu

Odovzdanie je časovo obmedzené, sledujte prosím časový termín posledného hodnotenia.

Štandardný čas na vypracovanie jednej úlohy sú dva týždne. Z toho je prvý týždeň určený na ukončenie. Druhý týždeň je určený na ukončenie iba v prípade, že sa vyskytne neprekonateľný problém ktorý si vyžaduje pomoc cvičiaceho na ďalšom cvičení.

V prípade, že v poslednej chvíli pred vypršaním termínu zistíte, že Vaše riešenie nevyhovuje automatickým testom tak viete, že nabudúce musíte začať skôr aby sme problém vyriešili počas cvičenia.

Čo ak sa vyskytol problém?

  • V prípade, že si myslíte, že je problém v automatických testoch tak požiadajte o osobné prehodnotenie.
  • V prípade, že automatické testy nefungujú vôbec, pokračujte v práci tak aby riešenie vyhovovalo zadaniu. Riešenie odovzdajte podľa pokynov na GIT. Vaše riešenie bude ohodnotené osobne.
  • V prípade, že vyučujúci zistí porušenie etického kódexu, pri Vašom hodnotení sa objaví poznámka "Zhoda" a osobné hodnotenie bude 0.
  • V prípade, že Vám nefunguje GIT, kontaktuje vyučujúceho počas cvičenia.

Previous Post Next Post

Odovzdanie a hodnotenie zadaní