Azure Intro

10th Mar 2023

Naučíte sa:

  • Prihlásenie sa
  • Práca s Azure Portal
  • Práca s Azure CLI
  • Nasadenie Python Flask aplikácie bez kontajnera

Vytvorte si prístup k "Azure Dev Tools for Teaching"

Pre vytvorenie účtu musíte použiť školskú stránku pre program MDSN pre školy.

Ťuknite na "Prístup k softvéru".

Potom na "Sign In"

Ak nepoužijete školskú stánku na prihlásenie tak nezískate prístup k niektorým službám

Po výzve Sign In - prihlásite sa podobne ako do MAISU, pred Váš login uveďte ad.tuke.sk:

ad.tuke.sk\ab123cd
HESLO

Systém od Vás bude vyžadovať zadanie telefónneho čísla pre poslanie overovacej SMS.

Po čase sa a overení Vášho telefónneho čísla sa prihlásite na "Azure Education Hub". Z Azure Education Hub viete získať viacero plných softvérov od Microsoftu pre účely výuky. V časti "Learning" sa nachádza viacero tutoriálov.

Ak ťuknete na "Home", zobrazí sa Vám Azure portál - východiskové miesto pre správu a využívanie služieb verejného klaudu Azure.

Skontrolujte Azure CLI

Spustite si príkazový riadok WSL2 Ubuntu. Nainštalujte si najnovšiu verziu Azure CLI (závislosť na Python 3).

Vo Vašom prostredí by mal byť nainštalovaný riadkový klient Azure

az

Vytvorenie spojenia s klaudom

Vytvorte spojenie s Vašim účom na Azure klaude. Prihlásenie a autentifikácia prebehne pomocou Web prehliadača:

az login

V prípade, že z nejakého dôvodu nefunguje grafický webový prehliadač, použite

az login --use-device-code

Potom otvorte webový prehliadač a vložte zobrazený kód zariadenia.

Spojíte az s Azure klaudom.

Práca s Azure CLI

Azure CLI dokáže zastúpiť webové rozhranie. Hoci je príkazový riadok na prvý pohľad menej intuitívny, dokážeme si postup príkazov na nasadnie webovej aplikácie označiť do súborov, archivovať, zdieľať a opakovať.

Možností interakcie s Azure je pomerne veľa.

Za základný príkaz az ide ďalši príkaz, ktorý ma ďalšie podpríkazy a argumenty.

Napr.

az resources list

vypíše zoznam aktuálne nasadených zdrojov. Výstup bude vo formáte JSON. Tento formát je ľahko parsovateľný napr. v jazyku Python, alebo pomocou utilitky jq.

Pomocou prepínača --help si viete ku každému príkazu zobraziť nápovedu.

Oboznámte sa so službou Azure Web App Services

Pred použitím klaudovej služby by ste sa s ňou mali oboznámiť.

https://azure.microsoft.com/en-us/products/app-service/web/

Služba Azure Web App services dokáže uľahčiť proces nasadenia kódov do produkčného prostredia Azure, proces správy a škálovnaia aplikácie, bez toho aby ste priamo museli riešiť zostavenie obrazu kontajnera Docker. Vnútorne ale prebehne zostavenie obrazu kontajnera a jeho nasadenie do klaudu.

Pripravte si súbory

Vytvorte si adresár s webovou aplikáciou a umiestnite tam súbor app.py z cvičenia č. 4:

mkdir cv5
cd cv5
wget https://student.kemt.fei.tuke.sk/zkt/cvicenia/azureintro/app.py
echo flask > requirements.txt

Súbor requirements.txt obsahuje zoznam Python balíčkov ktoré si aplikácia vyžaduje. Podľa toho sa nainštaluje všetko potrebné.

Vytvorenie App Service webapp

Pozrite si najprv pomoc pre príkaz webapp up

az webapp up --help

Vyberte meno pre pre vašu aplikáciu. Meno musí byť unikátne, lebo podľa neho sa určí DNS meno pre Váš server. Ďalej musíte vybrať meno skupiny zdrojov, SKU a umiestnenie datacentra. Možné SKU a location vyčítate z nápovedy.

az webapp up --sku B1 --name cv6webapp --resource-group myapp --location westeurope

Nasadenie aplikácie bude chvíľu trvať.

Ak všetko prebehlo v poriadku, Vaša aplikácia sa objaví na URL, ktoré jej pridelí Azure.

Otvorte prehliadač a zistite či funguje

Zrušte aplikáciu

Aby nemíňala kredit.

az group delete --no-wait --resource-group myapp

Materiály

Základy práce s Azure CLI

Pôvodný App Service Python tutoriál

Previous Post Next Post

Azure Intro