u z úloh.

  • Aktuálne zdrojové kódy dajte na git. Môžete doplniť komentáre aby ste sa vyhli "zabudnutiu".
  • Poviete koľko úloh máte hotových. Podľa toho obhajujete alikvotnú časť maximálmnych bodov. Napr. ak máte 2 úlohy zo 4, dostanete max. 4 body z 8.
  • Predvediete ako vám fungujú program "stanica".
  • Dostanete 2 otázky zo zdrojových kódov.
  • Previous Post Next Post

    11. Kompresné algoritmy