Cieľ:

 • príprava základnej sady nástrojov pre prácu s kontajnermi na báze Virtual Box, Docker Toolbox a príkazového riadka GIT Bash

Tento postup platí iba pre staršie počítače s Windows 7 bez podpory WSL2 alebo z nejakého dôvodu nedokážete nainštalovať Docker Desktop.

Potrebujete:

 • Počítač s Windows 7 alebo 10
 • Aktivovanú podporu virtualizácie v BIOSe

Pripravíte si všetko potrebné na to aby ste mohli začať pracovať s aplikačnými kontajnermi. Aplikácie budú bežať vo virtuálnom stroji VirtualBox, ktorý si nainštalujete pomocou nástroja docker-machine. Práca bude prebiehať v príkazovom riadku GIT BASH. S kontajnermi budete pracovať pomocou klienta docker ktorý komunikuje s virtuálnym strojom docker-machine. Všetko potrebné nainštalujete pomocou inštalátora "Docker Toolbox".

Výsledok bude vyzerať nejako takto:

 +----------------+        +----------------+
 | docker-machine |        | Docker Engine | 
 | docker CLI   |<--spojenie---->| na VirtualBoxe |
 +----------------+ cez virt.sieť +----------------+
     ^                ^
     |                |
 Git Bash na Windows         VirtualBox Monitor

Inštalácia Docker Toolbox

Inštalátor Docker Toolbox nainštaluje všetko potrebné pre prácu so systémom Docker. Docker Toolbox je možné použiť aj na systéme OS X a na systéme Windows 7.

Docker Toolbox získate z GitHubu.

 • VirtualBox poskytuje prostredie pre beh rôznych virtuálnych strojov. Po inštalácii program nezabudnite spustiť.
 • Docker Machine vytvorí virtuálny stroj Virtual Box, ktorý obsahuje prostredie pre beh kontajnerov Docker.
 • Docker klient pre prácu v príkazovom riadku
 • Git Bash

Git Bash Poskytuje základnú sadu Unix nástrojov pre Windows

 • bash: príkazový riadok a nástroj na robenie skriptov
 • git: správa projektov, odovzdávanie zadaní
 • vim: Váš obľúbený textový editor
 • ssh: vzdialené pripojenie
 • scp: kopírovanie súborov
 • curl: získavanie súborov z webu
 • gcc: kompilátor

Ak chcete Git Bash inštalovať samostatne, získate ho z webovej stránky. Pri inštalácii môžte postupovať podľa návodu.

Inštalácia Docker Engine pomocou docker-machine

Po inštalácii Docker Toolbox by ste mali mať v príkazovom riadku GIT Bash k dispozícii príkazy docker-machine a docker.

Spustite si aplikáciu "GIT Bash". Overíte si, či "Docker Machine" funguje príkazom:

docker-machine

Ak ste postupovali správne, zobrazí sa Vám nápoveda docker-machine. Pozrite si, čo všetko sa dá robiť.

Vytvorenie virtuálneho stroja

Inštalátor Docker Toolbox by mal zvládnuť vytvorenie virtuálneho stroja za Vás. Ak nie, použite príkazový riadok na vytvorenie.

Nový virtuálny stroj s názvom default na VirtualBoxe si vytvoríte príkazom (chvíľu to trvá):

docker-machine create --driver virtualbox default

Zoznam a stav existujúcich Docker virtuálnych strojov si overíte pomocou príkazov:

docker-machine ls
docker-machine status default

Na bežiaci virtuálny stroj sa pripojíte príkazom:

docker-machine ssh default

Ak všetko prebehlo v poriadku, príkaz docker by mal komunikovať s bežiacim virtuálnym strojom Docker Engine.

Vyskúšajte príkaz:

docker version

V prípade, že sa riadkový klient Docker nevie spojiť so vzdialeným strojom Docker Engine, môžete vyskúšať tento návod.

Spojenie klienta by Vám mal uľahčiť príkaz:

docker-machine env

Previous Post Next Post

Inštalácia Docker Toolbox