Home

Oznamy

  • Pozrite si pokyny pre skúšku
  • Môžete sa prihlasovať na predtermín 18.12. o 10:50 v Aule Volkswagen. Písomka sa uskutoční na cvičení v 13. týždni.
  • Server pre vypracovanie zadaní omega.tuke.sk je nahradený servrom sigma.tuke.sk. Musíte zopakovať postup na prácu s GITom.

Komunikácia prebieha cez skupinu MS TEAMS KEMT Údajové štruktúry a algoritmy 2023/24


Prednáška: Spojkový zoznam

Cvičenie:

View all of 4. 5. Spojkový zoznam


Prednáška: Údajové štruktúry, zásobník

Cvičenie:

Extra:

View all of 3. Zásobník


Prednáška: Triedenie

Cvičenie:

Ďalšie materiály:

View all of 2. Triedenie


Prihláste sa do skupiny skupiny MS TEAMS.

Prednáška :

  • Uskutoční sa prezenčne podľa rozvrhu.
  • Slajdy.
  • Video

Cvičenie:

Ďalšie m...

View all of 1. Zložitosť algoritmov, vyhľadávanie


Home