Home

Oznamy

  • V 13. týždni bude predtermín počas prednášky alebo cvičenia s prednášajúcim. Počas skúšky položím niekoľko otázok z odovzdaných kódov. Prosím prihláste sa cez MAIS.
  • Na Traktore sú zverejnené príklady na predtermín. V prípade problémov s automatickými testami ďalej odovzdávajte Vaše riešenie na GIT a informujte prednášajúceho.
  • V 12. týždni výuka nebude z dôvodu pracovnej cesty.
  • V 10. a 11. týždni bude obhajoba úloh CV4,CV5,CV8.
  • Podrobne sa oboznámte s etickým kódexom.
  • V šiestom týždni bude obhajoba úloh CV1,CV2,CV3.
  • Šiesta prednáška nebude z dôvoduy študijného voľna.
  • Namiesto prvej prednášky sa uskutoční slávnostné otvorenie školského roka v Aule Maxima.


Prednáška: Údajové štruktúry, zásobník

Cvičenie:

Extra:

Odovzdanie: CV1

View all of 3. Zásobník


Prednáška: Triedenie

Cvičenie:

Ďalšie materiály:

View all of 2. Triedenie


Home